Vrijdag 19 januari

Trek m’n zwembanen aan de Klatteweg. Begin op het Stadhuis met een overleg met de voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Leiden Annetje Otto en Erwin Muller van de Campus Den Haag. Bespreken de ontwikkelingen in en rondom de universiteit. Doe dat samen met wethouder Hilbert Bredemeijer, Liesbeth van der Heide van de directie Veiligheid en Katrien Bardoel van Onderwijs. Praat op mijn werkkamer bij met goede bekende Luc Dietz, werkzaam voor het Landelijk Operationeel Co√∂rdinatiecentrum (LOCC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Talentvolle man.

Reis in de loop van de ochtend naar Rotterdam. Heb in het prachtige Stadhuis samen met wethouder Hilbert Bredemeijer een overleg met wethouder Faouzi Achbar van Rotterdam. Spreken onder andere over de aanstaande Tour de Femmes. Deze Tour heeft komende augustus de départ in Rotterdam en een aankomst in Den Haag. Ilke Meertens en Peter van Veen (directie Sport) vergezellen ons.

Pieter Jaap Aalbersberg (NCTV) belt, net als Melenie van het bestuurssecretariaat.

De middag staat, terug in Den Haag, geheel in het teken van de VNG-commissie Europa en internationaal. Bezoek daartoe de VNG aan de Nassaulaan. Neem in de Sint Eustatius-zaal deel aan de vergadering van de Internationale Delegatie van de commissie. Ambtgenoot Wobine Buijs-Glaudemans (Oss) zit de vergadering voor en projectmanager Irene ten Teije verzorgt de ambtelijke ondersteuning. Het is een bijzondere vergadering. De agenda sluit aan bij de International Staff Conference van VNG International. Twee projecten krijgen aandacht. Programmamanager Sam Ajibua vertelt over het project We Are Able in Oeganda en country director Rawhan Atrooshi informeert ons over het SDLG-project (Sustainable Development through improved Local Governance) in Iraq. Zeer de moeite waard.

Neem aansluitend in de Opsteltenzaal deel aan de plenaire vergadering van de commissie Europa en internationaal voorgezeten door ambtgenoot Ap Reinders (Stichtse Vecht). Verschillende onderwerpen passeren de revue, onder andere de (lokale) samenwerking met China. Erik de Feijter (hoofd China Unit ministerie van Buitenlandse Zaken) en Raymond Toet (RVO) praten ons bij.

Fris me thuis even op en handel een paar zaken af. Fiets aan het eind van middag heen en weer naar de Nassaulaan. Woon er de nieuwjaarsontvangst van VNG International bij.

Directeur Pieter Jeroense en VNG-voorzitter Sharon Dijksma verwelkomen ons. De directeur-generaal Internationale Samenwerking (DGIS) van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Pascalle Grotenhuis, onderstreept het belang van de samenwerking van haar departement met de gemeenten. Zie veel goede bekenden uit binnen- en buitenland. Ga op tijd naar bed. Het is mooi geweest.