Vrijdag 21 april

Korte nacht. Het zwembad is dicht (studiedag), laat een wandeling in de wijk voor wat het is. Begin de vrijdag in de wijk Archipel. Draag daar met veel plezier bij aan de opening van de Koningsspelen op de Archipelschool in de Atjehstraat. Word hartelijk ontvangen door directeur Şirvan Kopar en begroet de kinderen die al op het schoolplein klaar staan. Wens hen vandaag veel plezier met de spelen en verwijs daarbij naar het thema ‘één, twee… iedereen doet mee’.

De leerlingen laten een prachtige opvoering zien van het Koningsspelennummer ZiggZagg van Kinderen voor Kinderen. Ze doen het super. Ontmoet bij vertrek de dochter van (rechter) Jantien Holleman en beloof haar in het Vredespaleis de groeten aan haar moeder te doen.

Bel onderweg naar het Vredespaleis met m’n dochter die vandaag in Barcelona is. Hoofdofficier van justitie Michiel Zwinkels informeert mij telefonisch over een actualiteit.

Gearriveerd bij het Vredespaleis draag ik bij aan de opening van de tweede dag van het congres van het Bureau Internationale Misdrijven rechtbank Den Haag. Het congres heeft als doel het werk van Team Internationale Misdrijven van de rechtbank te delen met professionals uit binnen- en buitenland. Het team doet nationaal onderzoek naar misdrijven die vallen onder het internationaal strafrecht. Word hartelijk ontvangen door de Haagse rechters Els Kole en Jacco Snoeijer, rechtbankpresident Robine de Lange en dagvoorzitter Alphons Orie (werkzaam als rechter bij het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen en eerder bij het Joegoslaviëtribunaal).

Maak voor de officiële start kennis met de rechters uit de delegatie van Oekraïne. Goed dat ook zij aanwezig zijn. Houd een korte openingstoespraak waarin ik onder meer stilsta bij de bijdrage aan het internationaal strafrecht van de pas overleden Ben Ferencz en (natuurlijk) aan rechter Holleman de groeten overbreng van haar dochter.

De rest van de ochtend en het begin van de middag staan in het teken van een bestuursvergadering van de VNG. Arriveer rond half elf bij de Willemshof aan de Nassaulaan. Verlaat de vergadering iets voor het einde. Ambtgenoot Eric van Oosterhout (Emmen) neemt mijn taak waar. Word geïnformeerd over de uitspraak inzake de rechtszaak over onder andere de raadsleden Richard de Mos en Rachid Guernaoui. Overleg via MS Teams met een paar naaste medewerkers. Breng een korte verklaring uit.

Long time friend Marnix van der Lijn is inmiddels op de Willemshof. Eten een broodje in de kantine. Goed weerzien.

Dan naar het Plein. Sta daar een aantal vertegenwoordigers te woord van de lokale, regionale en nationale media: Frank van Deutekom (Omroep West), Leon Mastik (SBS), Jan Eikelboom (Nieuwsuur) en Eelco Hiltermann (RTL). Onderwerp van gesprek is de uitspraak van de rechtbank Rotterdam over de zaak De Mos. Bel met raadsgriffier Lilianne Blankwaard en met locoburgemeester Robert van Asten.

Wandel tegen drieën richting de Brasserie van het Mauritshuis. Begroet aldaar tien (voormalige) ambtgenoten. We maakten met nog drie collega’s, die vandaag helaas vanwege verblijf in het buitenland (twee) of een fysiek ongemak (een) verhinderd zijn, in 2005 deel uit van ‘Het Initiatief’, ook wel het ‘burgemeestersklasje‘ genoemd als programma voor startende burgemeesters. Het uitwisselen van ervaringen is een essentieel onderdeel en er is ruimte voor discussie en informatie over actuele thema’s die vooral ook de beginnelingen raken. Binnenkort neemt ambtgenoot Frank Petter (Bergen op Zoom) afscheid. Dan ben ik de laatste der Mohikanen uit het klasje van 2005. Goed elkaar daarom weer te zien en te spreken. ‘Nu het nog kan ….’. Beginnen na een kopje koffie met een rondleiding langs de oude en nieuwe werken in het Mauritshuis zelve.

Praten terug in de Brasserie bij. Lopen daarna richting Barlow aan het Plein voor het avondeten in de Jacksroom. ‘Wat ging er goed, wat ging er minder goed, de afgelopen achttien jaar in en rond het vak en in ons persoonlijk leven’ is het informele thema tijdens de gesprekken aan tafel. Emotie en waarde(n)vol. Overigens is het klasje trots dat ook docent Ron Rutherglen van destijds de samenkomst bijwoont. Zo’n 25 klassen (dus ruim 250 beginnende burgemeesters) ‘voedde’ Ron op. Top.

Over tot de orde van de dag. Terug thuis zit ik ’s avonds via MS Teams een ingelaste vergadering van het college van B&W voor. Bespreken de actualiteit van vandaag. Begrijp na afloop dat ADO Den Haag met 0-1 van de Graafschap won. Knap.