Vrijdag 21 januari

Het is koud op de fiets onderweg naar het zwembad. Bezoek in alle vroegte mondhygieniste Sophia en tandarts Martin. Neem vanuit mijn werkkamer op het Stadhuis via KUDO deel aan het vervolg van de algemene ledenvergadering van de CEMR, de Europese vereniging van gemeenten. Armando van IT zorgt dat het logistiek allemaal goed verloopt. Spreek enkele welkomstwoorden en zeg iets over een pas verschenen rapport over decentralisaties en hervormingen in Europa. Gaat onder andere over hoe de relatie tussen gemeenten en de nationale overheid verandert. Uit het rapport komen vijf belangrijke aanbevelingen voort. Een daarvan is dat decentralisaties gepaard moeten gaan met overdracht van voldoende financiële middelen. Kan dat alleen maar onderschrijven, want dit ervaren we in Nederland aan den lijve.

Schuif aan het eind van de ochtend kort aan bij een werkbezoek van het Tweedekamerlid Ingrid Michon (VVD) aan de gemeente Den Haag. Onze aanpak van ondermijning is het thema van het werkbezoek. Sluit in de visafslag aan bij het onderdeel dat gaat over ondermijning in de Scheveningse haven. Praten over de verbeterde samenwerking en hoe de rijksmiddelen voor ondermijning ook ten goede kunnen komen aan het aanpakken van mensenhandel en drugscriminaliteit in de haven.

Ben om twaalf uur sharp weer in mijn werkkamer. Maar nu thuis. Zit langs digitale weg een vergadering voor van de alliantieraad Den Haag Zuidwest.

Schuif ’s middags aan bij de vergadering van de commissie Europa en Internationaal van de VNG. Neem deel aan een ingelaste vergadering van het veiligheidsberaad. Beiden langs digitale weg. Heb aan het eind van de middag een digitaal bijpraat moment met Wim Jansen (directeur Internationaal). Bel met m’n dochter. Ze heeft een verdrietig bericht. Konijn Geus is overleden.

Ga rond half acht naar de Jaap Edenweg. Aldaar wachten David (directie veiligheid) en Fred en Richard (beiden van de politie) me op. Vanmiddag en vanavond is er een integrale handhavingsactie in de stadsdelen Escamp en Loosduinen, meer specifiek de wijken Bouwlust en Vrederust en op het bedrijventerrein ZKD. Bezoek bijvoorbeeld een supermarkt waar illegaal ingekochte producten zijn gevonden. De honden van de douane zijn druk bezig om te kijken of zij nog ook nog drugs, geld of sigaretten kunnen vinden. Intussen informeren gemeentelijke collega’s omwonenden over de handhavingsactie. Ook bij deze integrale handhavingsactie werken veel organisaties, zoals de douane, politie, OM, HTM, Haagse pandbrigade, de boswachters, STEDIN en de gemeentelijke belastingen samen. Maak terug bij het ontmoetingspunt – waar vanuit ook een grote verkeerscontrole plaatsvindt – kennis met zoveel mogelijk van de ongeveer 150 medewerkers van alle deelnemende organisaties. Spreek met de ov-stewards en controleurs, de handhavers, brandweerlieden, folderbezorgers en politieagenten. Neem aan het eind van het bezoek een kijkje bij een tramcontrole van tramlijn 16. Succesvol zo te zien en te horen. Ook deze integrale handhavingsactie heeft weer mooie resultaten opgeleverd. TV West doet verslag.

Foto’s: Valerie Kuypers


Als overheid zijn we misschien niet altijd zichtbaar, maar wel altijd aanwezig. Inwoners spreken dikwijls uit dat hun woonomgeving onder druk staat en willen dat hun wijk verbetert. Het melden van misstanden draagt bij aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk. Overlastgevers en criminelen trekken namelijk weg als ze merken dat bewoners voor hun buurt opkomen. Ze houden niet van die groeiende groep extra ogen en oren. Veel mensen houden zich namelijk heel goed aan de regels en maken zich hard voor hun buurt. Gemeente en politie krijgen vaker meldingen over verdachte en overlastgevende situaties. Wij zijn erg blij met deze betrokkenheid en juichen dit toe.

Wilt u weten waar u iets kunt melden?

  • Via het Klantcontactcentrum van de gemeente.
  • Via een melding openbare ruimte voor onder andere meldingen over ongedierte, storing straatverlichting, afval, fietswrakken en zaken die in de openbare ruimte kapot zijn.
  • Via denhaag.nl/meldingen voor onder meer meldingen over woonoverlast of uitkeringsfraude.
  • Verdachte situaties meldt u bij de politie via telefoonnummer 112 (spoed) of 0900 – 8844. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 – 7000.
  • Voor meldingen en advies over mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling belt u met telefoonnummer 0800 – 2000.