Vrijdag 21 mei

De buurt en een wandeling er doorheen zijn het eerste wat ik vandaag doe. Ga richting Stadhuis. Fiets van daaruit naar het Binnenhof. In de stromende regen. Er is enige hilariteit bij 1a. M’n fiets wordt er netjes binnen opgeborgen door een vriendelijke kamerbewaarder, maar ik moet naar een volgend adres aan de overkant. Verslaggever Charlotte Nijs (Hart van Nederland) maakt van de gelegenheid gebruik en vraagt naar de laatste stand van zaken rondom de brand van gisteren. Inmiddels is ambtgenoot Femke Halsema (Amsterdam) er ook. Wandelen samen in de goede richting. Naar de plek waar informateur Mariëtte Hamer ons ontvangt voor een gesprek. Onze ambtgenoten Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) en Sybrand van Haersma Buma (Leeuwarden) zijn er al. Net als de Commissaris van de Koning van Zeeland, Han Polman. Eergisteren heb ik op verzoek van het gezelschap de ‘rollen’ van de medeoverheden een beetje verdeeld. Het gaat om de belangen en ambities van de 352 gemeenten verenigd in de VNG, de twaalf provincies verenigd in het IPO, de 21 waterschappen, de tien regioburgemeesters die samenkomen in het LOVP (Landelijk overleg Veiligheid en Politie), de ervaring(en) bij vorige kabinets(in)formaties en de inhoudelijke (herstel- en transitie)agenda van de informateur. Benadruk zelf het belang van een structurele versterking van de financiële positie van de gemeenten, het herstel van de uit-het-lood-geslagen interbestuurlijke verhoudingen en een goede samenwerking tussen het kabinet en medeoverheden. Het gesprek zelf is plezierig en verloopt constructief. Geven na afloop van het gesprek buiten op het Binnenhof een korte reactie aan de vertegenwoordigers van de media.

Fiets snel terug naar het Stadhuis. Spreek samen met wethouder Anne Mulder en medewerker Caroline Wareman (grondbedrijf) met Alfred Vos en Dick Boers van VolkerWessels. Praat rond het middaguur gezellig bij met Yvette Wildschut. Zij was vele jaren mijn secretaresse (zowel in de periode dat ik wethouder was, als toen ik burgemeester werd) en maakt het nog steeds goed.

Ga ‘s middags richting Laak voor een werkbezoek aan stichting De Jonge Ooievaar aan de Laakweg. Stadsdeeldirecteur Lawrence Eghosa en de oprichters van de stichting Ayet en Marouane ontvangen me allerhartelijkst. Maak kennis met vier enthousiaste ‘jonge ooievaars’. De stichting is opgericht voor jongeren in het stadsdeel Laak. De jongens hebben een presentatie voorbereid waarin ze vertellen wat zij met hun stichting allemaal doen. Variërend van dadels uitdelen aan het einde van de ramadan, tot het overhandigen van bloemen bij mensen in de wijk om de saamhorigheid en verbinding te bevorderen. Inspirerende acties. De energie spat ervan af. Beloof een keer met een actie mee te doen. Krijg bij het afscheid een bos bloemen en een zakje loempia’s mee voor thuis. Bedank David (directie Veiligheid) en Kevin (kabinetszaken) voor de organisatie en begeleiding.

Heb aan het eind van de middag telefonisch overleg met de redactie van het televisieprogramma Buitenhof en spreek uitvoerig met de nabestaanden van het afschuwelijke steekincident op 6 mei waarbij een 17-jarige jongen om het leven kwam. Wens de familie en de Ghanese gemeenschap veel sterkte en kracht bij dit verlies. Informeer inmiddels de gemeenteraad per brief over de stand van zaken rondom de brand aan de Wouwermanstraat. Bel met wethouder Martijn Balster, met Gemeentesecretaris Gabriëlle Haanen (Utrecht) en met de Poolse ambassadeur H.E. Marcin Czepelak.