Vrijdag 22 januari

Stap na m’n ochtendwandeling op de fiets richting Stadhuis. Begin met het bijwonen van een online les van de leerlingen uit groep 8 van de Jan van Nassauschool. Kevin (kabinetszaken) vergezelt me. De directeur van de school, meester John Verhoeff en juf Stephanie Klasema verwelkomen ons. Juf Stephanie begint met het oplezen van de presentielijst om te kijken of alle 27 leerlingen aanwezig zijn. Tijmen, Tibbe, Eva, Safwan, Mohammed, Julian, Bas, Moen en Shaby hebben vragen voorbereid. Uiteenlopend van hoe mijn ervaring bij het Sinterklaasjournaal was tot of ik al een vaccinatie heb ontvangen. Vraag zelf aan de leerlingen wat zij leuk en minder leuk vinden aan het thuisonderwijs. Het onderwijs en veel andere activiteiten vinden nu immers online plaats. Maak uit de antwoorden op dat de leerlingen er verschillend over denken.

Neem aansluitend deel aan de vergadering van de VNG-commissie Europa en Internationaal. In het plenaire deel van de commissievergadering presenteert adviseur Henk Gossink bevindingen uit het programma ‘Divers en Inclusief’. Het programma is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van SZW en de VNG. Een onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) laat zien dat in relatief korte tijd de diversiteit naar herkomst flink is toegekomen en tegelijk lokaal van karakter verschilt. Deze verandering brengt nieuwe vraagstukken mee voor het samenleven met elkaar. Hoe vinden expats, internationale studenten, arbeidsmigranten, vluchtelingen en statushouders hun weg? Wat vraagt ‘samenleven in verscheidenheid’ van inwoners? En vooral: welk beleid kun je als gemeente hierop voeren? De WRR heeft daarvoor acht typen gemeenten onderscheiden, zoals tuinbouwgemeenten, expatgemeenten, voorsteden en grensgemeenten. Het doel van het programma is om op basis van bestuurlijke dilemma’s en inspirerende voorbeelden de aanpak van dit vraagstuk in de gemeentelijke context te plaatsen. Een interessante gedachtewisseling volgt.

Gaan na het plenaire deel uiteen in drie delegaties – neem zelf zoals gebruikelijk deel aan de internationale delegatie. Op de agenda onder anderen hoe we verder gaan met de Global Goals voor duurzame ontwikkeling als gemeentelijk Nederland. Informeer de commissieleden over mijn bestuurswerk in de wereldkoepel United Cities and Local Governments (UCLG). Rond het middaguur  komt Marcel van New Tailor langs. Bel met minister Ferdinand Grapperhaus en met Hans Biesheuvel. Hoofdofficier Michiel Zwinkels belt mij. Praat bij met voormalig wethouder Rabin Baldewsingh. Begroet neefje Ivan met zijn ‘Mousie’ Kavita (wethouder Parbhudayal).

Geef een interview aan documentairemaker Nick Hayman uit Londen. Hij maakt een documentaire over het werk van ‘Het Hof van Eden’. Was er in het begin van mijn periode als wethouder nauw bij betrokken. Vandaar. Praat bij met een zeer betrokken Duindorper. Prettig en duidelijk gesprek. Neem aansluitend op verzoek van wijkagent Elsbeth Knappstein met hulp van Melenie van het bestuurssecretariaat een filmpje op voor een (andere) wijkagent die binnenkort met pensioen gaat. Bijzonder aan deze wijkagent is bovendien dat hij 289 wedstrijden speelde in het betaald voetbal. Chapeau. Deel aan het eind van de middag een aantal antwoorden op Instagram. Riep afgelopen dinsdag Instagram-gebruikers op mij vragen te stellen over mijzelf of mijn werk als burgemeester. Kreeg veel aardige vragen en opmerkingen. Deel mijn reactie op enkele vragen. Fiets naar huis. Ambtsvoorganger Wim Deetman belt, net als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren. Bel zelf met Leonard Geluk (algemeen directeur VNG).