Vrijdag 23 april

Wandel in alle vroegte door de wijk. Fiets naar het Stadhuis. Begin met een overleg met gemeentesecretaris Ilma Merx. Nemen de agenda door van de collegevergadering van later vanochtend. Heb via MS Teams een overleg met onder andere wethouder Martijn Balster (onderwerp woonwagenlocatie Energiestraat), een vergadering van de stuurgroep integriteit met wethouder Saskia Bruines en een vergadering van de driehoek (onderwerp demonstraties). Zie online het nieuws dat vandaag de Haagse Taalstrijd op Den Haag FM wordt uitgezonden. Onderdeel hiervan is een dictee dat ik vorige week heb ingesproken. Tijdens de wedstrijd nemen drie teams het tegen elkaar op: tien bewoners, tien raadsleden en tien medewerkers (de medewerkers hebben gewonnen begrijp ik).

Foto: Martijn Beekman

Vanaf half elf tot twee uur vindt een collegevergadering plaats. We halen die van afgelopen dinsdag eigenlijk in, want die moest kort zijn in verband met de geplande werkbespreking. Intussen is het nieuws naar buiten over het ereburgerschap van de vier leden van Golden Earring.

Heb na afloop van de collegevergadering telefonisch contact met met Michiel Middendorf, general manager van het World Forum The Hague (‘Hosting the world’). Bel twee Haagse inwoners met het heugelijk nieuws dat Zijne Majesteit de Koning heeft besloten hen Koninklijk te onderscheiden. Door omstandigheden kunnen zij maandag helaas niet bij de jaarlijkse Lintjesregen aanwezig zijn. De uitreiking van de versierselen volgt op een later moment. Maak digitaal kennis met de nieuwe algemeen directeur van de dienst Stadsbeheer Martiene Branderhorst. Ontvang een mogelijke kandidaat voor de functie van communicatieadviseur. Theresa Polman verhuist naar Apeldoorn … Vandaar. Spreek een videoboodschap in om op Koningsdag op mijn instagram-account te delen. Kevin (kabinetszaken) begeleidt de opname door filmmaker Melvin Tas. Praat digitaal bij met de Edamse ondernemer Ruud Conijn. Hij vertelt enthousiast over het bedrijf Archie Europe bv wat in het nabijgelegen Oosthuizen is gevestigd. Fiets naar huis. Neem aan het begin van de avond via MS Teams deel aan het zogenaamde ‘voorzittersoverleg koepels’. Doe dat als VNG-voorzitter met mijn collega’s Rogier van de Sande van de Unie van Waterschappen en Han Polman van het Interprovinciaal Overleg. Het is de première van Han in deze functie. Hij is waarnemend voorzitter van het IPO in verband met het terugtreden van Theo Bovens. Fiets naar het Bankaplein. Haal de weekendboodschappen in huis en bereid voor Simone en mijzelf de avondmaaltijd. Weekend.