Vrijdag 23 juni

Trek m’n zwembanen. Start op het Stadhuis de ochtend – helaas vertraagd omdat de techniek mij weer eens in de steek laat – met een digitaal overleg van de stuurgroep Rivaliserende Jeugdgroepen. Spreek met mijn ambtgenoten Marja van Bijsterveldt (Delft) en Michel Bezuijen (Zoetermeer), de politie en het Openbaar Ministerie over de voortgang. Zit in de collegekamer de vergadering voor van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). Dan is het even spannend of alles goed gaat. Directeur Veiligheid Hans van der Vet wordt naar de gemeentesecretaris geroepen…
Waarom? ‘Surprise’ … een verrassingsbijeenkomst ter gelegenheid van het afscheid van hemzelf als directeur Veiligheid. In de Haagse lobby zijn vele bekenden van Hans inmiddels bijeen. Ook echtgenote Marianne en dochters Emma en Anna – dochter Sophie is in Frankrijk. Oud-burgemeester Jozias van Aartsen, OOV-directeuren uit de G4 en leden van de driehoek zijn er ook. Gemeentesecretaris Ilma Merx spreekt Hans toe (“Hans is altijd collegiaal”). Doe dat zelf ook. Reik hem namens Z.M. de Koning de versierselen uit die horen bij een Koninklijke Onderscheiding (Officier in de Orde van Oranje-Nassau). Een prachtige erkenning. Hans is zichtbaar verrast en aangedaan.
Een lang applaus klinkt en Hans spreekt dan zonder enige voorbereiding humorvol de sterren van de hemel. Zal ‘kameraad’ Hans enorm missen. Leuk om voormalig woordvoerder Jan Sinnige weer even te zien en te spreken.

Maak aan het eind van de ochtend in de collegekamer samen met wethouder Saskia Bruines kennis met de nieuwe CEO van Shell Nederland Frans Everts. Rutger van Hoogstraten vergezelt hem. Een kennismaking met de bestuurders van de stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN) volgt.

Angela de Jong, tot vorige week m’n woordvoerder bij VNG, wipt aan. Krijg als afscheid het boek ‘Erop en erover, hoe EVB Barendrecht veroverde’, geschreven door Jan Dijkgraaf, van haar kado. Top. Praat telefonisch bij met Ronald Nomes, algemeen directeur van de gemeentelijke dienst Stedelijke Ontwikkeling. Stel de tekst vast van de brief aan de gemeenteraad over het steekincident met dodelijke afloop van afgelopen dinsdag. Neem een video op met videograaf Serge Wennen. De video wordt komende maandag gebruikt bij een startbijeenkomst voor nieuwe medewerkers. Heet hen langs deze weg van harte welkom. Peter van Heerwaarden brieft me over een actualiteit.

Haast me in de loop van de middag naar het erfgoedpark Loosduinen aan de Margaretha van Hennebergweg. In het kader van het 100-jarig bestaan van de Commissie Loosduinen brengt H.M. de Koningin vandaag een bezoek aan dit stadsdeel. Het dorp Loosduinen is honderd jaar geleden onderdeel geworden van de stad Den Haag (of omgekeerd, kan ook). Het stadsdeel kenmerkt zich nog steeds door het dorpse karakter en de historie. Er zijn vele activiteiten om dit jubileum te vieren, zoals bijvoorbeeld een tentoonstelling in het Atrium van het Stadhuis. En zo ook dit Koninklijk bezoek. Doe Hare Majesteit, samen met de plaatsvervangend commissaris van de Koning Jeannete Baljeu, in- en uitgeleide.
Een kinderkoor samengesteld uit leerlingen van de basisscholen uit Loosduinen verwelkomen Hare Majesteit. Danstherapiegroep Saffier van tehuis Domus Nostra treedt op. Vrijwilliger Corrie van Vuurde verzorgt een rondleiding in het Loosduins Museum, net als molenaar Hedy Fris dat doet in de molen.

Ten slotte wandelt H.M. de Koningin richting het sportveld en gaat in gesprek met de voetbaljeugd en de begeleiders van Streetsport, met jeugdlintje-gedecoreerde Jessa Zweverink en met schrijfster Femke Beeloo.

Loosduinen laat zich ook vanmiddag weer van haar beste kant zien.

Via MS Teams praat Femke van Gerven me bij over een voorgenomen ruimtelijke verkenning over de internationale zone. Ben ten slotte aan het begin van de avond in Amare in Foyer 2 te gast bij de afsluiting van ‘Den Haag Inspireert!’.

Het is een inspiratie- en netwerkevenement waar ondernemers uit Den Haag en de regio samenkomen. Een middagvullend programma dat de gemeente samen met de Economic Board The Hague, de onafhankelijke denktank en aanjager voor de economie van Den Haag, organiseert. Voorzitter Harry Wientjens praat me bij over het verloop tot nu toe.

Reik een Haags pakketje uit aan de winnaars van de pubquiz (team Clippy) en spreek de aanwezigen toe over het belang van verbinden. Reik de Haagse Innovatieprijs uit aan Team Schilderswijk (Pierre Heijnen, Harry van der Linden, Harm de Boer, Ron Jansen en Marieke Stam).

De sfeer in de volle zaal is positief. Geef op weg naar buiten een interview aan Anna Nagtegaal van Community Z voor de aftermovie van het evenement.

Stap op de fiets naar huis. Heerlijk. Gebruik samen met Simone het avondeten bij Zarautz aan de Prins Willemstraat.