Vrijdag 25 augustus

Ga in alle vroegte zwemmen. Zwaai onderweg naar ouderenverzorgster Christiana. Zit via MS Teams de vergadering voor van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden. Fiets aansluitend – op de fiets van Simone – samen met bestuursadviseur Maarten Beks naar de Pier. Draag bij aan de opening van de raadsconferentie. Verzamelen onder de Pier bij de TrashUre Hunt. Spreek samen met de voorzitter van de voorbereidende werkgroep (en gemeenteraadslid) Hinke de Groot en gespreksleider Astrid Feiter de gemeenteraadsleden toe (“Jullie zijn in dit museum mijn gevonden schatten”).

Ralph Groenheijde vertelt het verhaal achter TrashUre Hunt. Inspirerend. Ook de medewerkers van de Haagse Straat Organisatie zijn present met het groot materieel – de zogenaamde beach cleaners – waarmee ze het elf kilometer lange strand van Den Haag schoonmaken. Dan beginnen de raadsleden met het schoonmaken van een stuk strand. Ze rapen ruim 54 kilo zwerfvuil en 1.921 sigarettenpeuken van het strand. Goed om op deze wijze de raadsconferentie te beginnen.

Ga na afloop met de raadsleden op de foto.

Fietsen rond het middaguur met z’n allen naar Muzee Scheveningen aan de Neptunusstraat. Gebruiken er de lunch. Ambtgenoot Femke Halsema (Amsterdam) belt. Heb via MS Teams een overleg met de wethouders Martijn Balster, Robert van Asten en Saskia Bruines. Na de lunch verwelkomt museumdirecteur Tamara Peers de aanwezige gemeenteraadsleden en Sientje van ’t Veer vertelt over haar (nieuwe) kijk op Scheveningse klederdracht. De raadsleden gaan vervolgens na een plenair gedeelte aan het werk in deelsessies. De sfeer is openhartig en constructief. Bouwen aan vertrouwen is en blijft nodig. Aan het eind van het programma voegen ook een aantal wethouders zich bij het gezelschap. ’s Avonds, terug thuis, belt Ton Vermeulen. Meneer Vermeulen – 82 jaar inmiddels – was ooit mijn leraar in de vijfde klas van de Openbare Lagere School aan de Noorderstraat in Edam. Hij is de broer van goede bekende Pim Vermeulen. Pim ken ik al heel lang, wist niet dat hij de broer was van ‘meester’ Vermeulen. ADO doet het uit goed tegen Den Bosch (1-2).