Vrijdag 26 november

Stap op de fiets voor m’n bijna dagelijkse zwembeurt. Het is behoorlijk veel kouder dan de afgelopen dagen. Werk vanochtend (digitaal) vanuit huis. Begin om kwart voor negen met een extra digitale vergadering van het veiligheidsberaad. Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg informeren ons over de extra maatregelen die (mogelijk) vanavond aangekondigd worden. Houd op een bloknootje het maatregelenpakket bij. Hoop dat m’n aantekeningen zometeen nog te lezen zijn. De volgende (digitale) vergadering is namelijk die van het Regionaal Beleidsteam (RBT) van onze veiligheidsregio Haaglanden. Wil dan m’n acht ambtgenoten, de leden van de veiligheidsdirectie – en dit keer ook als gast Commissaris van de Koning Jaap Smit – zo goed mogelijk vertrouwelijk kunnen informeren. Het lukt. Gooi in overleg met Carola van het secretariaat m’n agenda voor vanmiddag om. Het is niet anders. Neem aan het eind van de ochtend deel aan een van de online informele bestuurlijke sessies die de VNG in plaats van de fysieke VNG Bestuurdersdag en de Algemene Ledenvergadering vanochtend organiseert. Praat na afloop rond het middaguur bij met de algemeen directeur van de VNG, Leonard Geluk. Heb ’s middags telefonisch overleg met Carla van de Wiel, directievoorzitter van het  HagaZiekenhuis. Carla wil m’n aandacht vragen voor een (ander) actueel onderwerp dan de coronacrisis, maar begin met haar en haar medewerkers direct veel sterkte toe te wensen nu de druk op de ziekenhuizen weer enorm groot is. Plezierig overleg.

Het is vandaag de laatste werkdag van Nazli Tüzer. Nazli werkt bij de directie veiligheid en staat me vaak bij tijdens werkbezoeken in de wijken. Wens haar via FaceTime een mooi zwangerschapsverlof toe. Doe dat met lieve woorden en een prachtig (blauw) boeket bloemen dat Carola en Melenie van het bestuurssecretariaat haar overhandigen.

Praat bij met Wim Kulik (Economische Zaken). De voorbereiding van de vergadering van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) van aanstaande maandag volgt. Als secretaris van de regioburgemeester van de politie-eenheid Den Haag neemt Marlies Koppers met mij de agenda en de daarbij behorende stukken en annotaties door.

Ga dan naar een bijeenkomst in Dito die is georganiseerd voor een voormalige naaste medewerker. Haar vooruitzichten – qua gezondheid – zijn slecht. Voelt goed er te zijn. Ze toont te midden van familie, vrienden, collega’s en relaties kracht. Ben enorm trots op haar. Zeg gedag. Valt me zwaar.

 

Groet intussen een aantal goede bekenden, waaronder m’n voormalige wijkagent Dwight van van de Vijver. Terug naar Den Haag meteen weer over tot de orde van de dag. Heb onderweg een uitvoerige vergadering van de driehoek via MS-Teams in verband met de actualiteit. Kijk, terug thuis, naar de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Om half acht en om negen uur volgen opnieuw digitale vergaderingen van de driehoek. Het regent nog steeds. Even voor tienen laat algemeen commandant Martine Dijkstra weten dat de rust bijna helemaal is teruggekeerd en een volgende vergadering van de driehoek niet nodig is. Dank haar en alle collega’s voor de enorme inzet vanmiddag en vanavond.