Vrijdag 29 januari

Maak m’n ochtendwandeling. Het is zowaar droog. Fiets naar het Stadhuis. De gehele ochtend staat in het teken van het eerste deel van de (online) raadsconferentie. De jaarlijkse conferentie van de Haagse gemeenteraad. Het is de tweede keer dat dit plaatsvindt, bijna precies een jaar geleden vond de eerste editie plaats. Ging het de vorige keer over integriteit en het functioneren van de raad, dit keer is het, door een raadswerkgroep voorbereide, ontwerp voor een nieuwe gedragscode het thema. Draag vanuit de raadzaal, samen met Sabine van Zuydam, bij aan de plenaire start van de conferentie. Verheug me in de grote betrokkenheid bij en deelname van de leden van de gemeenteraad aan de raadsconferentie. Geef aan dat het gesprek over de gedragscode misschien nog wel belangrijker is dan de tekst van de code zelf. Dat is slechts een hulpmiddel. ‘Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Binnen de grenzen van de wet mag iedereen het raadswerk invullen zoals het haar of hem goeddunkt. Wie het goed deed, doet of mag gaan doen bepaalt de uiteindelijk de kiezer en niemand anders’. Roep de raadsleden op ‘hard te zijn op de inhoud, maar zacht op de mens’ en zich rekenschap te geven van de voorbeeldrol die zij allemaal vervullen. ‘Wees een beetje zuinig op elkaar en op de tijd die we met elkaar doorbrengen …’.

Na het plenaire deel wordt er in vijf (virtuele) groepen verder gesproken, onder leiding van eerdergenoemde Sabine, Marcel Boogers, Evert Jan Kruijswijk Jansen, Emilie Stumphius en Daan Jacobs, allen medewerkers van Necker van Naem. Loop samen met griffier Lilianne Blankwaard-Rombouts langs de verschillende groepen, dat wil zeggen beeldschermen. Het thema is aanleiding tot mooie discussies en goede gesprekken. ‘Eerder als collega’s die gezamenlijk vanuit verschillende achtergronden en opvattingen een ambacht uitoefenen, dan als concurrenten die elkaar partijpolitiek bestrijden’. Spreek in mijn slotwoord aan het eind van de conferentie de hoop uit dat we het tweede deel van de raadsconferentie (met de wethouders) voor het zomerreces wel ‘in het echt’ kunnen laten plaatsvinden. Zou fijn zijn.

Heb ‘s middags een ingelaste informele digitale samenkomst van het college van burgemeester en wethouders. Praat na afloop bij met bestuursadviseur Sjoukje en woordvoerder Jan. Ambtgenoot Jan Hamming (Zaanstad) belt. Fiets in de loop van de middag terug naar huis. Stap even later weer op de fiets voor een paar boodschappen bij de slager en de groenteboer aan het Bankaplein. Kijk later op de avond de documentaire ‘De terugkeer van Drs.P’ terug. Was altijd een enorme fan van deze taalvirtuoos.