Vrijdag 3 november

Het regent en stormt nog steeds als ik me richting de Klatteweg begeef. Zwem, wens ouderenverzorgster Christiana onderweg terug een goed weekeinde en begin vanuit huis de werkdag. Neem via MS Teams op verzoek van ambtgenoot Hubert Bruls (Nijmegen) deel aan een overleg betreffende het Caraïbisch deel van het Koninkrijk.

Kijk via Zoom met een groot aantal collega’s uit de Europese vereniging van gemeenten (The Council of European Municipalities and Regions, CEMR) terug op de Worldcouncil van de wereldvereniging van gemeenten, United Cities and Local Governments (UCLG), in Konya vorige week. Maak op het Stadhuis kennis met de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van het HagaZiekenhuis in Den Haag, Peter van der Meer. Hoor over de ontwikkelingen in het ziekenhuis en waar de gemeente en het ziekenhuis elkaar tegenkomen. Prettige kennismaking. Heb telefonisch overleg met Jos Baeten (CEO van A.S.R.).

Geef rond het middaguur op verzoek van rector Mark Brugman van het (toenmalige) West-Fries Lyceum in Hoorn waar ik in de jaren 70 van de vorige eeuw op het gymnasium zat een interview. Drie docenten – Melanie Newson (docent maatschappijleer), Andrew Niemeijer (docent Engels) en Marcel Bogaarts (docent geschiedenis) – hebben een lesprogramma rondom de Scholierenverkiezingen gemaakt waarin ze een video-interview met mij willen verwerken. Ontvang onverwachts een extra gast. Op Den Haag Centraal kwamen de docenten oud-leerling Esra Steenman tegen. Esra deed die drie jaar geleden eindexamen. Esra wordt meteen benoemd tot interviewer. Een gesprek tussen twee oud-leerlingen vinden ze wel zo leuk.

Esra woont tegenwoordig in Den Haag, studeert aan de Haagse dependance van de Universiteit Leiden en geeft rondleidingen voor Prodemos. Esra en ‘meester’ Bogaarts hebben allerlei vragen over hoe het gymnasium mij heeft gevormd, wat het vak van burgemeester inhoudt en natuurlijk over het grote belang van scholierenverkiezingen. Gezellig en nuttig samenzijn met een vleugje nostalgie.

Maak samen met Pauline kennis met een mevrouw die het bestuurssecretariaat gaat versterken. Haast me naar Rotterdam. Woon aan de Westersingel in de Hans Horlingszaal de vergadering bij van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Na de vergadering verzorgt de hooggeleerde Otto Raspe een inleiding tijdens een themabijeenkomst over brede welvaart. Zeer de moeite waard.

Moet iets eerder weg want in Den Haag wachten aan het Hoge Zand in cultuurcentrum Concordia een groot aantal deelnemers aan een symposium (‘Haags vernuft’) op mijn komst. De stichting Haags Industrieel Erfgoed (SHIE) bestaat 30 jaar. Wens het bestuur, de begunstigers en alle andere aanwezigen van harte geluk met de afgelopen dertig jaar. Spreek mijn dank uit voor de wijze waarop de SHIE zich bekommert om het behoud en de documentatie van het industrieel erfgoed in onze stad. Reik ten slotte namens Zijne Majesteit de Koning de versierselen uit die horen bij een Koninklijke onderscheiding aan het echtpaar Koos en Jannie Havelaar-van Santen. Zij zetten zich onbaatzuchtig in voor het levend houden van de herinnering aan de Haagse industrie van weleer. Onder meer door het uitgeven van mooie, rijk geïllustreerde boeken en een lange reeks artikelen in Haagvaarder, het ‘clubblad’ van de SHIE. Speld onder luid applaus de onderscheidingen op. Krijg na afloop de jubileumuitgave ‘Brood. Daar zit wat in’ overhandigd. Eerder vanmiddag nam wethouder Saskia Bruines het eerste exemplaar in ontvangst.

Neem afscheid.

Ga richting de Dagelijkse Groenmarkt. Gebruik er met Arie Slob het avondeten bij restaurant ’t Goude Hooft. Kijk terug op zijn werkzaamheden als verkenner en voorbereider van de nieuwe coalitie die recent is aangetreden. Krijg een enkele ‘suggestie voor onderweg’ mee. Plezierig gesprek. Begeef mij aansluitend samen met chef kabinet Eline naar de Nieuwe Kerk. Woon aldaar de her-ingebruikname bij van het monumentale (gerestaureerde) Duyschot/Witte-orgel. Aanleiding zijn de nieuwe bewegende doorzichtige panelen rondom het orgel. Deze panelen zijn mede mogelijk gemaakt dankzij een schenking van ambtsvoorganger Jozias van Aartsen bij zijn afscheid als burgemeester. Hero de Boer verwelkomt me. Hero is al 40 jaar organist in de Nieuwe Kerk en is de initiatiefnemer voor het concert. Beluister met veel plezier stukken van Johan Sebastiaan Bach en Dietrich Buxtehude. De organisten Geerten van de Wetering en Henk Verhoef zetten letterlijk en figuurlijk hun beste beentje voor. Spreek de aanwezigen kort toe.

Het orgel is een aanrader om een keer te gaan bekijken en beluisteren. Bel tussen de bedrijven door met Paul Huijts en Dominique Kühling van het ministerie van Buitenlandse Zaken.