Vrijdag 30 juli

Fiets even na zessen richting mijn nieuwe bovenwoning. Huisschilder Ab doet open. Gelukkig tref ik de huissleutels aan op de plek waar ik ze gisteren heb laten liggen. Zet de boekenkastklus onverdroten voort. Tussen de bedrijven door brengt buurvrouw Angelie een bosje bloemen zelf geplukt uit de eigen tuin en in de omgeving. Erg aardig. Bel met Carola van het bestuurssecretariaat (‘Geniet van je vakantie’). Gewoon ‘werk’ volgt. De gehele middag staat in het teken van een fietstocht met Mark Rutte door Zuidwest. Doen dat (heen) terwijl het onderweg stortregent en (terug) droog tussen de buien door. Om stipt twee uur haalt Mark me op in de omgeving van de Mauritskade. Fietsen kriskras door Den Haag richting Station Moerwijk. Daar sluit Stadsdeeldirecteur Harm Benthem zich bij ons aan.

In Den Haag Zuidwest wonen zo’n 70.000 mensen, vergelijkbaar met een gemeente als Gouda. De problemen stapelen zich er op; de woningen zijn klein en slecht onderhouden, er wonen veel mensen met financiële problemen en jongeren presteren vaak minder op school dan in andere Haagse wijken. Om maar eens iets te noemen. Om het tij te keren is het noodzakelijk dat bewoners, Rijk, gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en maatschappelijke partners gezamenlijk en gedurende een lange tijd (20 jaar) fors investeren. Met geld en moeite. We fietsen om te beginnen naar het Heeswijkplein. Spreken met een aantal buurtmoeders van Moerwijk en met ondernemer Jacub Yusal (eigenaar van de COOP). Mark krijgt een exemplaar van de strip Suriman uitgereikt. De tekst is van Renate Stüger, de tekeningen zijn van Sai Rodrigues. Lopen in de Van Baerlestraat naar binnen bij koffiehuis Moerwijk. Spreken onder anderen met Boukidar en met vertegenwoordigers van de participatiekeuken. In buurtkamer De Luyk aan de Jan Luykenlaan zien en spreken we met jongeren en met Karim el Boujjoufi. De jongeren hebben zich met veel inzet en kracht uit het drugscircuit weten los te rukken. Maken tenslotte kennis met bewoner Mohamed uit een van de portiekflats aan de Joan Blasiusstraat. Ondanks alle regen (we worden zeiknat) en wind ondervinden we veel warmte tijdens het bezoek. Bewoners en ondernemers praten met veel betrokkenheid en trots over hun wijk. De wil is groot om het er met elkaar beter te maken. Fietsen aan het eind van de middag richting huis. Vol van alle indrukken, gesprekken en vooral, de hartstocht van de bewoners. Goed dat Mark het zelf heeft kunnen ervaren. En dat vindt hij zelf gelukkig ook.