Vrijdag 30 oktober

Wandel in de wijk en stap op de fiets richting Stadhuis. Ruim op en lees. Breng in de loop van de ochtend samen met bestuursadviseur Esther Teunissen een werkbezoek aan het HagaZiekenhuis (locatie Leyweg). Fotografe Valerie Kuypers is er ook. Carla van de Wiel, directievoorzitter van het HagaZiekenhuis verwelkomt me bij de ingang aan de Charlotte Jacobslaan (het ‘Spoed’plein). Desinfecteer mijn handen en zet een mondkapje op. Maak onder anderen kennis met Artze Prins, manager Acute Zorg, en Ronne Mairuhu, lid van het crisisbeleidsteam van het ziekenhuis. Verplegend personeel informeert me over het verschil tussen de eerste en de tweede golf van het coronavirus en over veel lief en leed in de praktijk van alledag.

Neem na afloop een korte videoboodschap op voor de medewerkers die ik vandaag niet persoonlijk heb kunnen spreken. De druk op de ziekenhuizen is hoog en het zorgpersoneel levert een topprestatie. Heb groot respect voor iedereen die in de zorg werkt. Er wordt op dit moment veel van hen gevraagd. Laat twee Haagsche Kakkers achter voor de harde werkers en vertrek richting het Stadhuis. Terug op het stadhuis onderteken ik een brief aan de burgemeester van Nice, Christian Estrosi. Spreek namens het stadsbestuur van Den Haag mijn medeleven uit met de slachtoffers en nabestaanden.

Gebruik tijdens de lunch iets van Warung Mini. Afhaal kan ook lekker zijn. Geniet er van samen met m’n naaste medewerkers Melenie, Marcel en Jan. Heb een overleg met raadsgriffier Lilianne Blankwaard-Rombouts. Bel met Chris van der Helm, VVD-raadslid en ondervoorzitter van de gemeenteraad. Een telefonisch overleg met Eric de Frel inzake de Rabo vastgoedprijs 2020 volgt. Hij schrijft het juryrapport voor de jubileumeditie. Vandaar. Heb tenslotte aan het eind van de middag, in mijn rol als mede-voorzitter van het dagelijks bestuur, via MS Teams een vergadering van het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Zeer de moeite waard. Fiets naar huis. Het weekend wacht.