Vrijdag 6 november

Heb in alle vroegte telefonisch overleg met directeur publieke gezondheid Annette de Boer. Bespreken de actualiteit inzake corona. Ingrid Thijssen (VNO/NCW) belt in verband met diezelfde actualiteit. Begin vanochtend vroeg met een werkbezoek aan de brandweerkazerne Centrum aan de Zamenhofstraat. Eén van de zes Haagse brandweerkazernes. Maak kennis met de B-ploeg. Ook wel bekend als de ‘Champions League’ aldus de mannen zelf. De heren maken sowieso van hun hart geen moordkuil. En terecht. Krijg een rondleiding. Pascal Pronk laat mij de voertuigen zien. Een duiker demonstreert zijn duikuitrusting.

Brandweerman Jeannot geeft me uitleg over zijn motor. Mag er even op zitten. Marjet de Jager (beleidsadviseur veiligheid) vergezelt me tijdens het werkbezoek. Ben trots op de brandweer.

Maak terug op het Stadhuis langs digitale weg (nader) kennis met René van Kuilenburg, de nieuwe algemeen directeur van de Dienst Publiekszaken van de gemeente. Bel met raadsgriffier Lilianne Blankwaard. Maak aansluitend kennis met directeur René Vierbergen en plaatsvervangend directeur Carla Slotema van de Gemeentelijke Accountantsdienst (GAD). Ontvang beiden in de collegekamer.

Spreek op mijn werkkamer met Titia Ketelaar en Mark Lievisse Adriaanse, politiek redacteuren van het Handelsblad. Onderwerp van gesprek is corona en alles wat daarmee samenhangt.  Ontvang ‘s middags Luitenant-generaal Mart de Kruif en Frank van der Peet. Zij informeren mij over de Invictus Games. Praat bij met Marjan van Loon en Rutger van Hoogstraten van Shell. Martin van Rijn (AEDES) is mijn volgende gast. Heb langs digitale weg een overleg met mijn Canadese ambtgenoot Berry Vrbanovic (Kitchener). Berry is penningmeester van de UCLG. Bereid met hem de UCLG World Council Meetings voor. De Nederlandse en Canadese vereniging van gemeenten werken intensief samen. Vandaar. Breng aan het einde van de middag een werkbezoek aan de productielocatie van Dunea in het Scheveningse waterwinningsgebied aan de Pompstationsweg. Bij de Watertoren aan de Oostduinen wachten Wim Drossaert, directeur van Dunea en omgevingsmanager Iris Michels-Spee mij op. Marjolein (kabinetszaken) vergezelt me. Maak kennis met Jeroen Peschier, Dennis Sliedregt en Melvin Hoek. Zij werken als monteur bij Dunea. Tijdens de zomer moesten zij verschillende keren uitrukken om opengedraaide brandkranen weer te dichten. Maak samen met Wim een wandeling door de duinen. Het fraaie gebied maakt deel uit van Nationaal Park Hollandse Duinen en wordt door Dunea beheerd (‘De duinen zorgen voor ons water. Wij zorgen voor de duinen’.) Wim vertelt over de functies van de duinen – behalve dat ze belangrijk zijn voor de waterwinning beschermen ze ons ook tegen de zee. Zie de infiltratieplassen, en ga naar binnen om de cascade en de snelfilters te zien. Begroet onderweg twee duinwachters (‘Onze boa’s’). Nuttig bezoek in een lommerrijke omgeving.

Maak, samen met bestuursadviseur Marja aan het begin van de avond aan de nabijgelegen Wassenaarsestraat kennis met de actieve wijkbewoonster Roos. Aardig gesprek. Wordt vervolgd. Onderweg naar huis belt Frits Huffnagel. Bel later op de avond zelf uitvoerig met m’n goede vriendin Ina Adema.