Vrijdag 7 mei

Maak een lange ochtendwandeling. ‘Het weer is een stuk beter dan gisteren, Jan’, roept de groenteboer. Werk een deel van de ochtend thuis. Praat bij met Simone Koot en ben rond het middaguur op het Stadskantoor. Zet handtekeningen onder een hele stapel stukken en brieven en praat bij met Melenie van het bestuurssecretariaat. Ga ‘s middags naar Schilderswijk. In buurthuis Samson aan de Van Ostadestraat informeren Peter, Ageeth en Naim van de stichting Jeugdwerk (actief in de wijken Kortenbos, Oude Centrum en de Schilderswijk) mij over een thema waarvoor veel aandacht is in de samenleving en actualiteit. Wil graag meer van hen weten over de vaccinatiebereidheid in de buurt, welke vragen er leven, welke overwegingen er zijn. En wat er mogelijk moet gebeuren om de informatie rond het vaccineren te verbeteren. Een ingewikkeld probleem en het beeld is zeer divers. Het gaat dan bijvoorbeeld om complottheorieën, gebrek aan vertrouwen in de overheid en taalproblemen.

Wandel, terug op het Stadhuis, naar de Haagse vestiging van de Universiteit Leiden aan de Wijnhaven. Neem op uitnodiging van de bestuursleden Laura Klein en Scott Holland van de Bestuurskundige Interfacultaire vereniging Leiden (B.I.L) deel aan het symposium Integriteit. Loop samen met de bestuursleden naar een mooie vergaderzaal waar we via Zoom contact leggen met de medestudenten. Ben onder de indruk van het gebouw en even later ook van de studenten. Verzorg een inleiding en vraag begrip voor het feit dat ik niet kan ingaan op individuele kwesties. Schets het belang van integriteit voor het stadsbestuur, het gemeentelijk apparaat en de Haagse samenleving. Licht een tipje van de sluier op over het nieuwe bureau integriteit dat in voorbereiding is. Wij willen niet alleen integriteitsschendingen opsporen en aanpakken, maar onze mensen ook beter toerusten voor de morele dilemma’s waar ze in hun dagelijks werk mee te maken hebben. Heb na mijn inleiding een mooi gesprek over het openbaar bestuur, het belang van het vertrouwen daarin en de vraag hoe je dat realiseert. Daarna interviewt Isa Tunnissen – ook zij is aanwezig – mij. Ga in op een aantal stellingen en beantwoord vragen van de studenten. Leuk om te doen. Geeft me altijd veel energie dit soort bijeenkomsten. Neem afscheid van Laura, Isa en Scott, krijg de lustrumalmanak ‘Tijdreis’ ten geschenke en ga naar huis.

Het weekend kan beginnen.