Woensdag 10 maart

Wandel in de wijk. Werk een deel van de ochtend vanuit huis. Begin om half negen via MS Teams met een extra vergadering van de lokale driehoek in verband met de demonstraties van het komend weekend. Een vergadering met mijn G4-ambtgenoten ook via MS Teams volgt. Bel met ambtgenoot Henri Lenferink (Leiden). Bereid me voor op de vergadering van de gemeenteraadscommissie Bestuur van vanmiddag. Ga aan het eind van de ochtend, samen met bestuursadviseur Sjoukje, richting het World Forum The Hague. De gemeente Den Haag organiseert als enige gemeente de verkiezingen voor de Nederlanders die vanuit het buitenland stemmen. Vandaag worden de briefstemmen van kiezers die buiten Nederland verblijven geopend. Dat wil zeggen de ‘buitenste’ envelop wordt geopend. Een enorme logistieke operatie. In deze buitenste envelop zitten drie dingen: een kopie van het ID-bewijs (dit wordt op geldigheid gecontroleerd) en een briefstembewijs (dat is de stempas voor Nederlanders in het buitenland). Ook zit in de envelop nog een envelop met het stembiljet. Als ID-bewijs en briefstembewijs in orde zijn, gaat het stembiljet in de stembus. Gerjan Wilkens, unitmanager verkiezingen, en zijn collega Sanne Sterenborg informeren mij over de laatste stand van zaken en leiden me rond. Maak kennis met een deel van de tachtig mensen die aan veertig tafels hard aan het werk zijn. Spreek na afloop met het NOS-journaal. Fotograaf Jurriaan Brobbel maakt foto’s.

Foto: Jurriaan Brobbel

Moet meteen door naar het Stadhuis. Neem vanuit mijn werkkamer (digitaal) deel aan de vergadering van de gemeenteraadscommissie Bestuur. Nino Davituliani zit de vergadering vanuit de raadzaal voor. Spreken tijdens de vergadering onder andere over nieuwe gedragscode’s voor de gemeenteraad en het college en over het ‘Haags Actieplan wapens en jongeren Den Haag 2020-2022‘. Een plan om wapenbezit onder jongeren in Den Haag te bestrijden. In 2019 steeg het aantal minderjarige verdachten dat betrokken was bij steekincidenten enorm. Goed dat we aan de slag kunnen met een actieplan dat ziet op preventie en repressie. Na de vergadering volgt een informele werkbespreking met onderzoeksbureau Berenschot. De gemeenteraadsleden worden geïnformeerd over de opzet voor het onafhankelijke onderzoek naar de stichting Energie Academie. Heb een korte nazit in mijn werkkamer met een paar naaste medewerkers. Daarna telefonisch overleg met wethouder Liesbeth van Tongeren. In de loop van de avond terug thuis bel ik met m’n ouders in Edam en met de vandaag jarige Nel de Graaf (m’n secretaresse in Amstelveen).