Woensdag 13 oktober

Fiets heen en weer naar de Seinpoststraat. Na m’n baantjes in het drukke zwembad praat ik op het Stadhuis bij met Leonore van Til, sinds kort werkzaam bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Wai Sam Wesbeek en Jeffrey Buijs doen een poging mij in te wijden in de geheimen van IRIS, het digitale systeem om bestuurlijke stukken en inkomende post af te handelen. Maak aansluitend kennis met Yvonne Jutte en Nicole de Mooy. Het zijn de leidinggevenden van het bestuurssecretariaat en de kamerbewaarders. Spreek in het Delftse Stadhuis aan de Markt in de commissiekamer met wethouder Kavita Parbhudayal en GGD-directeur Annette de Boer over de toekomst van de Regionale Ambulance Voorziening Haaglanden. Walter Etty (AEF) en Hans van der Vet (directeur veiligheid) nemen aan het gesprek deel. Loop dan naar de prachtige raadzaal.  Zit de  vergadering voor van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden.

Woon ’s middags, terug in Den Haag, in de Grote Kerk de overhandiging bij van het eerste exemplaar van de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV21) aan Zijne Majesteit de Koning. De NBV21 is een verbeterde versie van de Nieuwe Bijbel vertaling uit 2004. Mede aan de hand van reacties van bijbellezers en nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn er ongeveer 12.000 wijzigingen doorgevoerd. Zo is er meer consistentie tussen verschillende teksten, zijn thema’s en verbanden duidelijker gemaakt en is het Nederlands waar nodig verbeterd. De algemeen directeur van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, Rieuwerd Buitenwerf en de voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk in Den Haag, David Renkema, verwelkomen me. Doe zelf samen met Commissaris van de Koning Jaap Smit de Majesteit in- en uitgeleide. De presentatie is in handen van goede bekende Giovanca Ostiana. Praat na afloop van de plechtigheden met haar bij. De overhandiging is zondag 17 oktober op televisie te zien (EO, om 11.00 uur).

Meteen door naar de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (de HKU) in de voormalige Pastoe fabriek aan Rotsoord. Moet er poseren voor mijn officiële burgemeestersportret. Inmiddels een traditie; de portretten van de ambtgenoten die mij voorgingen hangen in de hal van het Stadhuis. Rinske Hordijk en Paulien Breslau van de afdeling Culturele Zaken begroeten mij allerhartelijkst. Begroet ook Frank Koolen (docent aan de HKU). Zit met hem in de jury. Zo’n 45 Utrechtse kunstenaars hebben aangegeven het ‘burgemeestersportret’ te willen maken. Ben vereerd. Er wordt in twee sessies van een uur driftig geschetst, geboetseerd en gefotografeerd. Vind het sowieso lastig stil te zitten en stil te zijn. Met poseren is dat nog lastiger omdat je van alle kanten intens wordt bekeken. Bij de tweede sessie voelt het al iets natuurlijker. Begrijp dat alle werken van de kunstenaars in februari 2022 in het Utrechtse Stadhuis te zien zijn. Eind november wordt bekend wie de opdracht krijg tot het maken van het portret. En dat dat lastig wordt, staat nu al vast. Het AD doet verslag. Heb tussen de bedrijven door als VNG-voorzitter telefonisch overleg met VVD Tweedekamerlid Ulysse Ellian.

Snel terug naar Den Haag om aan te sluiten bij een informatiebijeenkomst over het Doorbraakplan  huisvesting voor zorgdoelgroepen en statushouders. De wethouders Arjen Kapteijns, Kavita Parbhudayal en Martijn Balster hebben de bijeenkomst georganiseerd ten behoeve van vertegenwoordigers van bewonersorganisaties en belangenorganisaties. Het huisvesten van zorgdoelgroepen en statushouders is voor alle betrokkenen – naast het bestaande woningtekort – een gigantische opgave. Plaats van handeling is New Babylon aan het Anna van Buerenplein. Goed om rechtstreeks van bewoners te horen hoe zij tegen de plannen aankijken en welke zorgen en suggesties zij hebben.