Woensdag 15 februari

Stap op de fiets voor m’n dagelijkse zwembeurt. Vandaag weer gewoon in het zwembad aan de Seinpoststraat. Werk een deel van de ochtend thuis. Begin stipt om negen uur met een vergadering via MS Teams met de ambtgenoten uit de G4. Sharon Dijksma (Utrecht) zit het overleg voor.

Bereid de vergadering van de commissie Bestuur van vanmiddag voor. Bel in de loop van de ochtend met bestuursadviseur Bernadette.

Breng aan het eind van de ochtend op verzoek van Atalay Celenk een ingelast bezoek aan de gele collectebus van Giro555 die vandaag op het Hobbemaplein staat. Iedereen kan hier een donatie doen voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Leerlingen van basisschool ’t Palet komen een prachtige donatie van €700 euro brengen. Een knappe prestatie.

Sta ter plekke een reporter van TV West te woord.

Door naar het Stadhuis. Heb op mijn werkkamer, samen met Marijke Stroucken, een gesprek met een kandidaat voor een vacature. Zeg gedag tegen medewerker Lars. Bedank hem voor zijn inzet en wens hem succes bij zijn volgende klus.

Begeef me tegen half twee naar de raadzaal voor de vergadering van de commissie Bestuur. Op de agenda staan onder andere twee tweeminutendebatten. Spreken over het al dan niet uitvoeren van een Bibob-toets bij opvangplekken voor (Oekraïense) vluchtelingen en statushouders en de brandveiligheid van het Binnenhofcomplex. Moet stevig aan de bak. Praat in mijn werkkamer kort na met een aantal naaste medewerkers. Gemeentesecretaris Ilma Merx wipt aan.

Ook Omroep West zamelt vandaag de hele dag geld in voor Giro555 van de Samenwerkende Hulporganisaties. Bel vanuit mijn werkkamer met de reporters voor hun radio-uitzending.

We spreken over de vele initiatieven die inwoners van Den Haag razendsnel hebben opgezet om hun familie en vrienden in het aardbevingsgebied te helpen en over het bezoek dat ik gisteren samen met Z.M. de Koning bracht aan het Vadercentrum in Laak.

Heb aan het einde van de middag een gezamenlijk overleg met de driehoekpartners van Den Haag en Amsterdam. Doe dat via MS Teams.

Ben inmiddels onderweg naar Hilversum om een bijdrage te leveren aan de Nationale Actiedag van Giro555. Ontmoet, aangekomen bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid aan de Mediapark Boulevard, bij de balie een aantal inwoners van Den Haag en neem daarna plaats in het belpanel. Vrijwilligster Mathilde legt uit hoe het werkt.


Ga meteen aan de slag. Hoor als deelnemer van het belpanel hartverwarmende verhalen. Zo laat iemand mij weten zijn volledige leefgeld voor deze week te doneren. Een andere beller geeft aan eerder in het getroffen gebied te zijn geweest en wil daarom graag een bijdrage leveren. Aan het einde van deze landelijke actiedag staat, door al de gulle gevers, een mooi bedrag op de teller. Groet op weg naar buiten uitvoerend producent Mike van Breemen en presentator John Williams (ook een inwoner van Den Haag). Laatstgenoemde is eveneens naar Hilversum gekomen om deel te nemen aan het belpanel. Onderweg terug naar Den Haag bellen brandweercommandant Esther Lieben en hoofdofficier van Justitie Michiel Zwinkels.