Woensdag 16 november

Werk een deel van de ochtend thuis. Neem via MS Teams deels deel aan de vergadering van de VNG commissie Europa en Internationaal. Fiets aan het eind van de ochtend naar het Stadhuis. Praat bij met de meiden van het bestuurssecretariaat en voorzie op mijn werkkamer een aantal stukken van een handtekening. Loop tegen half twee naar de raadzaal. Begroet aldaar hoofdofficier van justitie Michiel Zwinkels en de politiechef en zijn plaatsvervanger, Paul van Musscher en Tolga Koklu. Zij geven tijdens de jaarlijkse werkbespreking van de gemeenteraadscommissie Bestuur een uitleg over de werkzaamheden van respectievelijk het openbaar ministerie en de politie. Een uitvoerige (technische) vragenronde volgt.

Na afloop van de werkbespreking is er een korte schorsing. Die heb ik ook nodig want de actualiteit vergt een korte vergadering van de driehoek in een nabijgelegen vergaderruimte. Neem afscheid van de leden van de driehoek en loop terug naar de raadzaal. De raadscommissie hervat de vergadering met de politieke beraadslagingen over het thema veiligheid. De eerste termijn van de zijde van de gemeenteraad neemt veel tijd. Voor mijn beantwoording is geen tijd meer. Die volgt op een later tijdstip, waarschijnlijk op woensdagavond 7 december.

Fiets naar huis, gebruik snel het avondeten en loop naar mijn werkkamertje. Heb langs digitale weg een intercontinentaal gesprek met Mildred, Johan, Arthur en Linda Nooitmeer. Zij zijn allen betrokken bij het koloniale en slavernijverleden van Nederland. Onderwerp van gesprek is het onderzoek naar het koloniale en slavernijverleden van de stad, waarover onder redactie van Esther Captain, Gert Oostindie en Valika Smeulders een boek is geschreven. Krijg het boek komende zondag uitgereikt. Later in de avond belt plv. Politiechef Tolga Koklu in verband met de actualiteit.