Woensdag 17 januari

Ga in alle vroegte zwemmen. Het is koud. Tank bij Haan aan de Duinstraat en werk vanochtend vanuit huis. Bereid me voor op de vergadering van de commissie Bestuur. Moet twee rondvragen – over mogelijke demonstraties en een artikel van Omroep West over Zuidwest – beantwoorden. Heb via MS Teams een ingelaste bespreking met een paar naaste medewerkers en een kort overleg met portefeuillehouder wethouder Hilbert Bredemeijer. Weet dat m’n moeder vandaag tijdelijk ‘verhuist’ naar de Friese Vlaak. Ai ai, het zijn ‘barre’ tijden voor de 90-jarige.

Stap aan het eind van de ochtend op de fiets richting het Stadhuis. Het is fris maar het zonnetje schijnt. Loop – met koude voeten – vanuit mijn werkkamer naar de raadzaal, waar de leden van de commissie Bestuur bijeenkomen. Na de beantwoording van de rondvragen volgt de bespreking van het rapport ‘Mooipraters, maar ze luisteren niet’ van onderzoeksbureau E:M+MA over opkomstbevordering. Het rapport is gemaakt in opdracht van de duale werkgroep opkomstbevordering. Vanmiddag heeft de gemeenteraad de gelegenheid te reageren op het onderzoeksrapport. Beantwoord samen met raadslid Caroline Peeck, voorzitter van de duale werkgroep, en wethouder Nur Icar (portefeuille participatie) de vragen. Hoop voor de zomer namens het college een plan van aanpak te presenteren waarmee de opkomst bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen kan worden bevorderd.

Fiets na afloop meteen door naar het Oude Stadhuis aan de Dagelijkse Groenmarkt. Gebruik daar het avondeten en petit comité met bijna het volledige college ter gelegenheid van het afscheid van de voormalige wethouders Kavita Parbhudayal en Anne Mulder.

Reik hen een ets van Wim Bettenhausen uit van het Stadhuis. Er zijn vrolijke toespraken over het lief en leed van samenwerken. De moeite waard. Ondertussen bellen ambtgenoot Marja van Bijsterveldt (Delft) en goede bekende Marry de Gaay Fortman.

Stap op de fiets. Rijd samen met plv. woordvoerder Annelou van Egmond naar de Haagsche Bier Kluis aan het Plein. Draag, op uitnodiging van Richard de Mos, kort bij aan een bijeenkomst van de ‘Jongeren voor Den Haag’, de jongerenorganisatie van Hart voor Den Haag. Goed om te zien dat jonge mensen zich willen inzetten voor onze stad. Beantwoord vragen van Didier Schellingerhout en maak kennis met dezen en gene.

Fiets samen met Annelou naar huis, duik in de stukken voor morgen en bel met m’n broer Koos (“De verhuizing is goed verlopen”).