Woensdag 17 mei

Ga zwemmen. Alle banen zijn bezet. Het is druk vanochtend. Heb, terug thuis, in alle vroegte langs digitale weg contact met VNG-bestuurscollega en wethouder Cathalijne Dortmans (Helmond). Werk een deel van de ochtend thuis. Bereid me onder andere voor op de vergadering van de gemeenteraadscommissie Bestuur van vanmiddag. Bel in de loop van de ochtend met voormalig gemeenteraadslid Nino Davituliani.

Ben tegen één uur op het Stadhuis. Praat bij met Melenie en Monique van het bestuurssecretariaat. Neem de laatste actualiteiten door met bestuursadviseur Bernadette. Wandel tegen half twee richting de raadzaal voor de vergadering van de commissie Bestuur. Gelukkig lukt het qua agenda om me rond half vier richting Moerwijk te begeven.

Draag in wijkcentrum Moerwijk aan de Aagje Dekenlaan bij aan de aftrap van de wijkrechtspraak. Doe dat in aanwezigheid van onder anderen minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming), hoofdofficier van justitie Margreet Fröberg, plaatsvervangend politiechef Tolga Koklu en waarnemend deken van de Orde van Advocaten Rob Heemskerk.De gemeente Den Haag, de rechtbank, de politie en het Openbaar Ministerie gaan bewoners met uiteenlopende problemen helpen. Tijdens een zitting van de wijkrechtbank staat niet het strafbare feit maar de mens achter het dossier centraal. De wijkrechter kijkt naar waar een persoon echt mee geholpen is en doet uitspraak na afstemming met meerdere betrokken partijen. De wijkrechtbank verwacht in het najaar te kunnen starten met de eerste zaken (video werkwijze). Het project is een actie uit het programma Preventie met Gezag Zuidwest. Het doel van dit meerjarige programma is te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden en daarin afglijden. Door wijkrechtspraak kunnen de uitdagingen van jongeren en gezinnen structureel worden aangepakt zodat ze minder vatbaar worden voor criminele ronselaars. Tijdens de bijeenkomst is er ook aandacht voor hoe ‘Preventie met gezag’ de scholen kan ondersteunen. Anne Sinke, directeur van het Zuid-West College, vertelt aan de hand van een badeendje over de leerlingenpopulatie van het Zuid-West College: wat de school al doet, wat de school wil gaan doen en wat de school nodig heeft. Hierbij geeft ze aan op welke punten ‘Preventie met gezag’ de school kan ondersteunen en waarover we al in gesprek zijn – onder meer een jongerenrechtbank, een extra jeugdwijkagent, boa’s met taakaccent jeugd, hulp bij vroegsignalering en een handelingsperspectief. Erik-Jan Stalenberg, (beoogd) wijkrechter, vertelt hoe wijkrechtspraak vorm gaat krijgen in Zuidwest. Ook Jamal Aoulad (jongerenwerker Wijkz), Seher Tutuncu (buurtmoeder Moerwijk) en Samir Aoulad (buurtvader Vrederust) delen hun ervaring uit de wijk. Rechtbankpresident Robine de Lange sluit de bijeenkomst af. Den Haag FM bericht erover.

Fris me aan het eind van de middag terug thuis even op. Geniet van het zonnetje op mijn balkon. Jessie Post (senior policy advisor VNG international) belt. Bel zelf met gemeenteraadslid Robin Smit. Avondeet samen met Simone bij Harry’s Zarautz. Het is altijd gezellig aan de Prins Willemstraat. Wandelen heen en terug.