Woensdag 18 januari

Vanochtend schiet het zwemmen er helaas bij in. Begin met een uitvoerig telefonisch overleg met kabinetschef Eline. Draag in ‘de Haagse Lobby’ bij aan de aftrap van een training integriteit ten behoeve van (nieuwe) gemeenteraadsleden en fractievertegenwoordigers. Goed om te zien dat de zaal, boven in de Centrale Bibliotheek, dit keer goed gevuld is. Spreek de aanwezigen kort toe over het belang van het thema en laat het dan aan de trainers Monique Wijlhuizen en Noureddine Zarroy.

Loop binnendoor terug naar mijn werkkamer. Geef een interview aan Gijs Anton Eggenkamp en Sara Ordeman. Zij zijn van de redactie van de Driemaster, het blad van de JOVD (Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie). Het blad verschijnt tegenwoordig online maar, gelukkig, ook nog twee keer per jaar als tijdschrift. Haal herinneringen op aan mijn tijd als redacteur daar. Jongerenorganisaties van alle politieke partijen zijn een goede leerschool, ook voor praktische zaken zoals een bijeenkomst organiseren, vergaderingen leiden en standpunten bediscussiëren. Goed om te zien dat dit na al die jaren nog steeds zo is. Maak samen met directeur communicatie Michael van Wissen van Veen kennis met een kandidaat voor de vacature woordvoerder.

Praat rond het middaguur in Hotel Des Indes bij met T.P. Chi en Cees van den Oosten. Neem online met Chris Schaapman, de nieuwe directeur voor het nationaal programma Den Haag ZuidWest, de actualiteiten door. Goed dat hij is gestart, we hebben veel te bespreken. Staan stil bij de governance en hoe het voorzitterschap van de alliantieraad op een goede manier kan worden vervuld.

Via zoom tref ik vervolgens mijn collega’s van het bestuur van de wereldvereniging van gemeenten United Cities and Local Governments (UCLG). Burgemeester Carolina Cosse (Montevideo), de huidige voorzitter van UCLG, heeft the lead. Het is de eerste bestuursvergadering in de nieuwe samenstelling. Afgelopen oktober is het bestuur geïnstalleerd tijdens het UCLG-congres in Daejeon (Zuid-Korea). Belangrijkste agendapunt is een tour de table waarin alle leden van het bestuur hun (politieke) prioriteiten voor deze termijn delen. Voor de VNG zijn dat: de Sustainable Development Goals (tot 2030 en de vervolgagenda), een stevige UCLG peace agenda en een duidelijke plek en aandacht voor gemeenten en ontwikkelingssamenwerking. Tijdens de UCLG-heidagen in februari zetten we het gesprek voort. Prima overleg.

Bel met m’n dochter in Houten.

Woon aan het begin van de avond op de vijfde verdieping van de Centrale Bibliotheek een deel van de afscheidsbijeenkomst bij van Steven Broers. Hij gaat met pensioen. Ken Steven al lang, werkte eerder met zijn echtgenoot, voormalig wethouder Marie-Louise van Kleef, samen in Utrecht. Helaas kan Marie Louise er zelf niet bij zijn.

Spreek Steven – in aanwezigheid van mijn ambtsvoorgangers Wim Deetman en Jozias van Aartsen – kort toe en reik hem de gouden jubileumspeld voor 40 jaar dienstverband uit. Zeer verdiend, hij heeft in allerlei rollen veel voor de gemeente Den Haag en de Haagse inwoners betekend.

Moet snel door naar het Oude Stadhuis aan de Dagelijkse Groenmarkt. Neem met het college afscheid van voormalig wethouder Liesbeth van Tongeren. Bel ’s avonds uitvoerig met Marie-Louise. Ze maakt het goed, maar moet zichzelf een beetje in acht nemen.