Woensdag 19 april

Fiets heen en weer naar het zwembad. Het is lekker weer, wel koud. Heb om kwart voor acht telefonisch overleg met directeur Sport Peter van Veen en heb bijna aansluitend, over weer heel iets anders, telefonisch overleg met de algemeen directeur van de VNG, Leonard Geluk. Tekstschrijver Bas van Horn belt over een (concept)tekst.

Ben rond half tien in Escamp. Bezoek de Participatie Keuken van Ben Lachab aan de Guntersteinweg.

Vandaag is het de locatie voor een bestuurlijk overleg over de gezamenlijke inzet rond het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid van de ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) met de burgemeesters van de 20 stedelijke focusgebieden. Samen met lokale partners en de gemeenten zet het Rijk zich de komende jaren structureel in om het leven van 1,3 miljoen Nederlanders in de meest kwetsbare wijken te verbeteren. Ben Lachab is een prima gastheer voor dit bestuurlijke gezelschap. Verwelkom samen met programmadirecteur Chris Schaapman de aanwezigen (‘Veerkracht bewoners slim combineren met doorbraken bij de overheden’), daarna zit Hugo de Jonge het overleg voor. Neem aan het einde van de bijeenkomst uit zijn handen de publicatie ‘Creativiteit, lef en een lange adem’ in ontvangst. In de publicatie staan ervaringen en tips vanuit de 20 stedelijke focusgebieden met persoonlijke verhalen.

Terug op het Stadhuis staat een groot deel van de middag in het teken van een vergadering van het dagelijks bestuur van de metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Zit in de collegekamer de vergadering voor.

In de tweede helft van de middag is de Burgemeester Patijnlaan mijn volgende bestemming. Stagiaire Sofie vergezelt me.

In het hoofdbureau van politie-eenheid Den Haag heb ik een ontmoeting met ‘Politiekids’. Dit is een aardig initiatief waarbij kinderen in de leeftijd van 6 tot 10 jaar kennismaken met mensen in geüniformeerde beroepen. Denk daarbij aan de politie, maar ook aan boa’s, boswachters of bijvoorbeeld mensen die zich inzetten voor de Haagse Vrijwillige ReddingsBrigade.

Dit keer komen de kinderen uit Duindorp. Tijdens de bijeenkomst beëdig ik, samen met John Stoffer (politie Scheveningen) en jeugdwijkagent Swen Huijer in aanwezigheid van ouders, broertjes en zusjes, twintig politiekids. Overhandig de kids een heuse politiepet. Een zeer geslaagde bijeenkomst. Deel na afloop een groepsfoto op Instagram.

Wandel naar het nabijgelegen Burgemeester De Monchyplein, een mooie groene parkachtige plek aan het water. Joppe Leith en Meije Gildemacher, medewerkers van het Interprovinciaal Overleg (IPO), staan daar al op mij te wachten om een videoboodschap voor alle 570 recent gekozen Statenleden op te nemen.

De Statenleden hebben zich vanuit een maatschappelijke motivatie verkiesbaar gesteld. Alle gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters zijn vanuit een vergelijkbare drive actief geworden. Geef de nieuwe Statenleden mee onderling de samenwerking te zoeken en dat ook te doen met de raadsleden, wethouders en burgemeesters in hun provincie.

Bel daarna met Melenie Smilde van het bestuurssecretariaat. Reis aan het eind van de middag naar Nijmegen. Heb onderweg ‘bilateraal’ overleg via MS Teams met VNG-algemeen directeur Leonard Geluk en enkele naaste medewerkers. Bespreken een aantal actualiteiten en blikken vooruit op het VNG Jaarcongres op 13 en 14 juni. Bel onderweg ook met Commissaris van de Koning Ina Adema (Brabant) en met oud-wethouder Marie-Louise van Kleef.

In Nijmegen aangekomen verwelkomt kabinetschef Ellen Hoenderkamp mij gastvrij in het Stadhuis aan de Korte Nieuwstraat. Woon in de Schepenzaal een korte plechtigheid bij waarbij de Commissaris van de Koning van Gelderland, John Berends, de versierselen uitreikt die behoren bij een Koninklijke Onderscheiding aan ambtgenoot Hubert Bruls. Dik verdiend voor zijn inzet voor het lokaal bestuur de afgelopen jaren, onder andere als vicevoorzitter van de VNG en als voorzitter van het Veiligheidsberaad. Hubert is totaal, maar zeer aangenaam, verrast en zijn echtgenote en twee dochters – Huberts drie gratiën – stralen.

Werk terug richting Den Haag aan de (verse) inhoud van de loodgieterstassen.