Woensdag 19 januari

Stap in alle vroegte op de fiets richting het zwembad aan de Seinpoststraat. Begroet na een maand onderbreking m’n mede vroege-vogelaar-zwemmers. Heerlijk om de baantjes te trekken, al is het wel weer even wennen. Fiets naar huis. Neem een douche en kleed me om. Begin de werkdag vanuit huis met een digitaal overleg met de ambtgenoten van de G4 Femke Halsema, Ahmed Aboutaleb en Sharon Dijksma. Herneem vervolgens mijn (helaas) uitgestelde bezoeken aan de stadsdelen. Stap op de fiets richting de Duindorpdam/Houtrustweg op Scheveningen. De gemeenteraadsleden Cees Pluimgraaff (CDA), Dennis Groenewold (D66) en Peter Bos (HSP) vergezellen me. Wijkbewoner Ralph Roeleveld van de klankbordgroep Norfolkterrein informeert me ter plekke over de verkeersveiligheid. Fiets aansluitend naar een oud schoolgebouw aan de Duinstraat waar See Lab is gevestigd. Zo’n 25 kunstenaars werken daar en stellen hun werk ten toon. De voormalige praktijkschool is daarvoor een prima locatie. Maak kennis met een aantal van de kunstenaars. Hans van der Vet (directeur veiligheid) belt in verband met een actualiteit. De volgende stop is het Sweelinckplein in Duinoord. Dineke Dezentjé (stichting Vrienden Sweelinckplein) praat me bij over de herinrichting van het park en het plein. Wandelen richting de Reinkenstraat. Maak kennis met schoenmaker Harry van Oosterom en horecaondernemer Alexander Roep. Ze zijn beiden actief in de BIZ (Buurtinvesteringszone). Zwaai naar een medewerker van slagerij Van den Broek en bekijk de etalage van antiquariaat Colette. Eindig rond het middaguur het bezoek aan het stadsdeel in het Trefpuntcentrum aan het Sweelinckplein. Maak daar kennis met Gerard Lucius en Piet Hein Schoenmaker van bewonersorganisatie Duinoord. Neem afscheid van de gastheren en de gemeenteraadsleden en wandel richting het Regentesseplein.

Bezoek wijkcentrum Regenvalk in Segbroek. Ontmoet aldaar, samen met stadsdeeldirecteur Annette de Graaf, Anna Kowalska, Dorota, Anna (Sobczyk) en Nadine, vrijwilligers van Polka, een stichting van en voor Poolse vrouwen. De vrouwen ontmoeten elkaar op vaste momenten in de week. Doel is de economische en maatschappelijke zelfstandigheid en weerbaarheid van Poolse vrouwen te vergroten en daarmee te zorgen voor een betere en snellere integratie in Den Haag. Praat met de vrijwilligers over hun zoektocht naar werk, huisvesting en allerlei andere zaken. Waardeer het zeer hoe de vrouwen elkaar steunen en zich actief inzetten. Gebruik een ‘Poolse lunch’, inclusief borsjtsj – bietensoep – en cheesecake. LadyChef Dora Martinez en haar collega’s hebben de lunch met zeer veel zorg bereid. Het smaakt heerlijk. Wens de dames veel succes met hun werkzaamheden.

Na afloop bellen plv. politiechef Tolga Koklu, Hoofdofficier van Justitie Michiel Zwinkels en Femke Halsema.

Maak in de loop van de middag terug op het Stadhuis, samen met wethouder Martijn Balster, digitaal kennis met Inge Vossenaar, Directeur-generaal Primair en Voortgezet onderwijs en sinds kort ook rijksvertegenwoordiger Brede Aanpak Zuidwest. Zestien topambtenaren van ministeries (Directeuren-Generaal en Secretarissen-Generaal) zijn gekoppeld aan een van de zestien meest kwetsbare gebieden van Nederland om de één miljoen inwoners van deze gebieden een beter toekomstperspectief te bieden. Den Haag ZuidWest is een van deze gebieden. De aandacht voor deze gebieden bestaat al geruime tijd, de samenwerking tussen Rijk en partners wordt met het aantreden van het nieuwe kabinet net weer iets anders georganiseerd. Neem deel aan de vergadering van de staf bovenlokale netwerken onder leiding van Wilma Verschoor (hoofd bestuursondersteuning). Heb een overleg met Eline en Kevin van kabinetszaken. Maak kennis met Wouter Brookman werkzaam bij het bureau gemeentesecretaris. Ontvang aan het eind van de middag in de collegekamer Judith van Biemen, directeur van het Maris College, en leerling Kaan Yasar. Een jaar geleden droeg ik bij aan de opening van de Technische Hotspot op Scheveningen. Kaan overhandigde me bij die gelegenheid twee mini-robots. Ik heb hem toen gevraagd een keertje langs te komen om uit te leggen hoe ze werken. Nu is het eindelijk zover. Naast de uitleg over de robots spreek ik met Kaan over zijn toekomstplannen. Kapper of ‘iets’ met ICT. Allebei mooie opties. Judith begint 1 februari als bestuurder van de stichting Progresso een overkoepelende onderwijsorganisatie in Amsterdam. Om de herinnering aan Den Haag levend te houden, overhandig ik het boek Haags Verhaal en wens haar succes met de nieuwe klus.

Maarten Beks (VNG) komt aan het begin van de avond langs met een stapel tekenboeken. Moet gebeuren. Praten bij. Gebruik ondertussen het avondeten. Heb dan via MS-Teams een overleg met Stefano Bonaccini. Ambtgenoot Stefano (Emilia-Romagna) (is voorzitter van de Europese vereniging van gemeenten (CEMR). Wij worden vergezeld door onze medewerkers Carla Rey (AICCRE, Italiaanse VNG) en Bert van Vijfeijken (VNG). Loop tegen half acht naar de raadzaal. Hier vindt de tweede bijeenkomst ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart plaats. Alle 25 politieke partijen die zich hebben ingeschreven voor de Haagse gemeenteraadsverkiezingen zijn uitgenodigd. Raadsvoorlichter Annemieke van Veen spreekt over de opkomstbevorderende maatregelen en Arjan Brak (team verkiezingen) informeert de vertegenwoordigers van 22 van de 25 politieke partijen over de huidige stand van zaken, zoals de registratie en kandidaatstelling, en hoe de verkiezingen ook dit jaar met covid-maatregelen veilig worden georganiseerd. Gemeenteraadsgriffier Lilianne Blankwaard vraagt aandacht voor het inwerkprogramma ten behoeve van de nieuwe raadsleden, tenslotte informeer ik zelf de politieke partijen over de thema’s integriteit (onder andere screening kandidaatwethouders) en over hoe en waar kandidaten eventuele intimidatie en bedreiging kunnen melden. De eerstvolgende (derde en laatste) bijeenkomst in dit kader vindt plaats op donderdagavond 17 maart, de dag na de verkiezingen. De gekozen lijsttrekkers krijgen dan allerlei praktische en logistieke informatie en kunnen aangeven wat hun eerste beelden van en bij de uitslag zijn en welke volgende stap(pen) moet(en) worden gezet. Wens iedereen succes bij de campagne – heb er zelf vaak met veel plezier aan deelgenomen – maar doe ook de oproep elkaar een beetje heel te laten.