Woensdag 2 juni

De eerste afspraak in mijn agenda is vanochtend later dan gebruikelijk. Maak van de gelegenheid gebruik om in een stralend zonnetje heen en weer naar de boulevard van Scheveningen te lopen. Zie onderweg in de tuin van gebouw Neptunus prachtige bloemen.

Zit om tien uur via MS Teams de plenaire vergadering voor van de VNG Commissie Europa en Internationaal. Medewerker Irene den Teije ziet erop toe dat alles goed verloopt. Een vergadering van de internationale delegatie onder leiding van ambtgenoot Rob Metz (Soest) volgt. Heb een telefonisch overleg met Wil Ontijd (gemeente Rotterdam) over de MRDH. Fiets rond het middaguur naar het Stadhuis. Laat me net als gisteren en eergisteren bijpraten over de actuele stand van zaken op Scheveningen door directeur veiligheid Hans van de Vet. Ontvang oud-collega Michiel van Haersma Buma. Maak aan het eind van de middag (nader) kennis met de waarnemend fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer Sophie Hermans. Fiets naar huis en werk op het balkon aan de stukken voor morgen.