Woensdag 23 juni

Laat de ochtendwandeling achterwege want fiets in alle vroegte heen en weer naar mijn nieuwe woning. Praat met een kopje koffie bij met schilder Ab. Zie een vlinder op een van m’n balkons.

Werk een deel van de ochtend thuis. Heb telefonisch overleg met Melenie van het bestuurssecretariaat. Fiets in de loop van de ochtend naar het Stadhuis. Spreek met gemeentesecretaris Ilma Merx, griffier Lilianne Blankwaard en hoofd bestuursadvisering Wilma Verschoor over de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar en alles wat daarmee samenhangt. De gehele middag staat vervolgens in het teken van de vergadering van de gemeenteraadscommissie Bestuur. Op de agenda een tweeminutendebat over een voorgenomen niet-ambt gebonden persoonlijke nevenfunctie van wethouder Liesbeth van Tongeren en het begin van de jaarlijkse werkbespreking Veiligheid met de leden van de driehoek. De Haagse politiechef, Paul van Musscher, geeft een terugblik op vorig jaar, de demonstraties in de stad, het vertrouwen in en de tevredenheid met de politie en de inzet op een meer diverse politie in de eenheid Den Haag. Het politieke debat is, vanwege het gebrek aan tijd, verplaatst naar volgende week dinsdag. Praat aan het begin van de avond kort na met de bestuursadviseurs, fiets naar huis, begroet bij het Edith Stein College vier Limburgse zusjes (op leeftijd), die gezellig een dagje uit zijn, werk aan de stukken en ga lekker op tijd naar bed.