Woensdag 23 november

Werk vanochtend thuis. Bereid de vergadering van de raadcommissie Bestuur voor van vanmiddag. Heb tussen de bedrijven door telefonisch overleg met Leonard Geluk (algemeen directeur VNG) en met bestuursadviseur Bernadette. Zit aan het eind van de ochtend de digitale (extra) bestuursvergadering van de VNG voor. Bespreken de moties, amendementen en preadviezen voor de komende najaars algemene ledenvergadering (ALV) van 2 december aanstaande.

Woon de gehele middag in de raadzaal de vergadering van de Commissie Bestuur bij. Spreek onder andere met de leden van de commissie over het beboeten van overlastgevende buitenslapers en de komende jaarwisseling. Na twee jaar corona mogen – zoals het er nu naar uitziet – allerlei activiteiten in wijken en buurten eindelijk weer doorgaan. Ga er vanuit dat iedereen zich wil inzetten voor een feestelijke en veilige oud en nieuw. Plv. politiechef Tolga Koklu belt in verband met de actualiteit.

Ga aan het begin van de avond meteen door naar Pulchri aan het Lange Voorhout. Woon op uitnodiging van Eric Wetzels een bijeenkomst bij voor (oud)partijvoorzitters, (oud)fractievoorzitters en (oud)bewindslieden van de VVD. Leuk om bijvoorbeeld good old Gerrit Zalm en Jan Kamminga weer eens te spreken. Gebruik na afloop het avondeten met de (oud)partijvoorzitters. Terug thuis wachten de tassen. Het is niet anders.