Woensdag 24 april

Ga zwemmen. Spreek, via MS Teams, samen met chef kabinet Eline met een kandidaat-burgemeester voor een functie elders in het land. Heb via MS Teams overleg met m’n ambtgenoten Fenna Noordermeer (Midden-Delfland) en Huri Sahin (Rijswijk). Werk een deel van de ochtend thuis. Neem onder andere de (concept)teksten door van de 39 toespraken die ik vrijdag tijdens de lintjesregen zal uitspreken.

Begeef me aan het eind van de ochtend samen met veiligheidsregisseur Aniek van Doezum in de stromende regen naar het strand. Om precies te zijn naar Beachclub Boonoonoonoos ter hoogte van het beeld van de Vissersvrouw. Op 1 mei start het buitenzwem- en strandseizoen. Spreek de aanwezigen toe en hijs ter gelegenheid van de opening van het seizoen de vlag op het strand. De samenwerking tussen de verschillende partijen – de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH), het Nederlandse Rode Kruis, het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ), Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), Reddingsbrigade Nederland, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) en de politie – staat vanochtend centraal. Binnenkort start zoals ieder jaar de campagne rondom zwemveiligheid en worden de polsbandjes voor kinderen uitgedeeld. De organisatoren Bram Plokker en Ferry Taal hebben er zin in. Het weer vraagt wel om wat fantasie – het regent en waait hard. Wens iedereen een veilig strandseizoen toe en daarnaast natuurlijk een mooie zomer.

Ben aan het eind van de ochtend aan de Calandstraat op uitnodiging van Marit Maij (voorzitter) en Ingrid de Suasso de Lima de Prado (directeur) bij een lustrumbijeenkomst van de stichting Taal aan Zee aan de Calandstraat. Eregast is H.M. Koningin Máxima. Doe haar samen met de commissaris van de Koning Jaap Smit in- en uitgeleide.

Jaarlijks oefenen 330 taalvrijwilligers de Nederlandse taal met 1.400 vluchtelingen, asielzoekers en andere kwetsbare anderstaligen. Nederlandse les wordt (ook) op locatie gegeven: aan huis of in de buurt op scholen en in buurthuizen. Er is samenwerking met de bibliotheek, genaamd ‘Taal in de bibliotheek’. Woon een groepsles bij en maak kennis met enkele leerlingen en vrijwilligers.

De Majesteit sluit haar bezoek af met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen de stichting Taal aan Zee en het Gymnasium Haganum. De samenwerking heeft als doel leerlingen vroegtijdig kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Het Koninklijk Huis bericht erover op Instagram. Sta na afloop enkele vertegenwoordigers van de media te woord. Leerzaam bezoek.

Moet meteen door naar wijkcentrum Piet Vink aan de Laan van Hoornwijck in Ypenburg. Woon de afsluiting bij van het project Politiekids in de wijk. De veiligheidsregisseurs Dilara Çakir en Lunara Stas ontvangen me. Ze begeleiden me naar een grote zaal in de kelder waar 16 politiekids, hun ouders en de trainers klaar zitten. Onder anderen de wijkagenten Ferry Kollenburg, Richard van den Berg, Mandy van Heusden en Gerdina de Groot zijn aanwezig. Spreek de politiekids toe. Beantwoord daarna een aantal vragen. De kids zijn niet op hun mondje gevallen, zal ik maar zeggen. Reik ten slotte aan alle kinderen een certificaat uit. Zij doorliepen met succes een training bij de politie, brandweer en bij de gemeentelijke afdeling handhaving.

Politiebureau Leidschenveen-Ypenburg bericht over de bijeenkomst met een fotoserie op Instagram.

Zit onderweg terug naar het Stadhuis via MS Teams een vergadering voor van het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Spreek aansluitend met een aantal Haaglandse collega’s. Bel met m’n ambtgenoten Marja van Bijsterveld (Delft), Michiel Bezuijen (Zoetermeer) en met Femke Halsema (Amsterdam). Maak aan het eind van de middag, op mijn werkkamer, samen met kabinetschef Eline (nader) kennis met nog twee kandidaat-burgemeesters.

Praat aan het begin van de avond in Barlow aan het Plein bij met voormalig ambtgenoot Jos Geukers (Westervoort). Wij maakten ooit in 2005 deel uit van het ‘burgemeestersklasje’, officieel ‘het initiatief‘ geheten. Duik, terug thuis, in de stukken uit de loodgieterstas, bel uitvoerig met de commissaris van de Koning in Brabant, Ina Adema, en verricht een paar huiselijke klusjes.