Woensdag 29 juli

Wandel in de wijk waar ik woon. En ga aan het werk. Den Haag telt acht stadsdelen die de komende weken allemaal op het programma staan voor een officieel werkbezoek. Leer zo de inwoners en de stad steeds beter kennen. Hiervoor zijn ook gemeenteraadsleden uitgenodigd om aan deel te nemen. Begin met stadsdeel Segbroek. Dit keer vergezelt Joris Wijsmuller me. Hij is fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij en oud-stadsdeelwethouder Segbroek. Fiets samen met bestuursadviseur Bernadette en woordvoerder Jan vanaf huis naar het stadsdeelkantoor Segbroek aan de Fahrenheitstraat. Stadsdeeldirecteur Annette de Graaf verwelkomt ons. Heb haar vorige week al ontmoet tijdens een lunch met de stadsdeeldirecteuren. Ook fotograaf Martijn Beekman is er weer. Fietsen richting wijkhuis de Abri in de Abrikozenstraat voor de aftrap van het bezoek.

Bekijk ook aan de hand van een kaart het stadsdeel. Goed om een beeld te krijgen van het stadsdeel met de vijf verschillende wijken: Regentessekwartier, Valkenboskwartier en Heesterbuurt, Vruchtenbuurt, Vogelbuurt,  Bomen- en Bloemenbuurt. Drink buiten bij het wijkhuis een kopje koffie met het bestuur van het wijkberaad Vruchtenbuurt. Voorzitter Wim Abbenhuis en zijn vrouwelijke collega’s vertellen van alles over de buurt. Bijvoorbeeld dat van de 53 straten in de Vruchtenbuurt er zo’n 25 een heuse straatvertegenwoordiger kennen. Chapeau.

Fiets naar de Bloemenbuurt. In de Goudsbloemlaan praat wegbeheerder Paul Blonk mij bij  over de verkeersveiligheid in het stadsdeel. Fiets naar ‘De Hyacint’ aan de Anemoonstraat waar het wijkberaad van de Bloemenbuurt is gevestigd. Ontmoet de wijkberaadsleden Geert van Drimmelen en Jan Vonk. Zitten met elkaar in de prachtige tuin, waar ook gesport en ge-yogaat wordt. Ga na afloop langs bij stijlslagerij Englebert. Slager Nico laat ons proeven van parmaham en olijven.

Fiets door naar het Kastanjeplein in de Bomenbuurt. Maak aldaar kennis met vertegenwoordigers van de Stichting Bewonersorganisatie Bomenbuurt en met de voorzitster van de winkeliersvereniging Fahrenheitstraat. Loop binnen bij de nabijgelegen bibliotheek.

Stap weer op de fiets. Komen langs het Papaverhof. De woningen aan deze hof zijn gebouwd naar ontwerp van Stijl-architect Jan Wils. Begrijp dat dit hof op het lijstje staat van de 100 mooiste UNESCO-monumenten van Nederland. Terecht. Fiets naar het Rode Kruisplantsoen, een jongerenontmoetingsplek. Participatiemedewerker Lianne van der Garde vertelt er meer over. Maak kennis met wijkagent Steven, jongerenwerker Dennis, boswachter Erwin en twee vrijwilligers uit de buurt die het plantsoen een keer per week schoonmaken.

Fietsen tenslotte langs de Europese School aan de Houtrustweg en het huis waar voormalig premier Willem Drees ooit woonde, aan de Beeklaan. Dan zit mijn eerste stadsdeelbezoek erop. Heb een goede indruk kunnen krijgen van een deel van dit stadsdeel en kijk uit naar de komende bezoeken. Krijg de wijkbladen Wijkwijs, Vruchtenpers, De Boomgaard en Vogelwijk mee voor thuis.

Fiets aan het eind van de ochtend terug richting binnenstad. Gebruik een versnapering met woordvoerder Jan en bestuursadviseur Bernadette bij Home Food & Drinks. Bezoek Ap Israel van Ap’s Kappers voor een knipbeurt in de Korte Houtstraat en vertrek naar Utrecht. Woon in het Provinciehuis aan de Archimedeslaan een ingelaste vergadering bij van het Veiligheidsberaad. Doe dit in mijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden. Bel onderweg met bestuursadviseur Sander (‘Ben morgen met vakantie’). Vergadering vergt veel alle betrokkenen, maar dat hoort bij omstandigheden als deze. Gebruik, terug in Den Haag, het avondeten met life time friend Niels Muntjewerff. Doe dat in de Theresiastraat bij Mauce. Bel, tussen de bedrijven door, met directeur veiligheid Hans van der Vet en ambtgenoot Theo Weterings (Tilburg). Fiets in de loop van de avond naar huis. Werk, terug thuis, aan de post en stukken uit de tas van het Stadhuis. Tref, vergezeld van een aardige brief, het boek ‘Oorlog vanaf de zijlijn, herinneringen van een jong meisje’ in de post aan. ‘Ik zelf ben geboren en getogen in Scheveningen … maar sinds 1992 woon ik in Amstelveen …’, schrijft Maja Schermerhorn-Bendeler. Zij bevond zich als 10-jarig meisje ‘toevallig middenin’ het bombardement op het Bezuidenhout op 3 maart 1945.