Woensdag 3 april

Zwem aan de Klatteweg. Groet, terug thuis, Gerard en Fred die hun werkzaamheden voortzetten. In alle vroegte is daarna perscentrum Nieuwspoort aan de Bezuidenhoutseweg mijn bestemming. Draag bij aan een oploopje van directeuren en burgemeesters van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Benadrukken het belang en de betekenis van het programma aan de aanwezige leden van de Tweede Kamer. Senna van der Kruk vergezelt me. Senna, een middelbare scholier, loopt vandaag met me mee. Wie weet wil ze ooit burgemeester worden… Licht met mijn ambtgenoten uit Amsterdam, Vlaardingen, Tilburg, Groningen, Heerlen, Zaanstad en Schiedam de uitdagingen en oplossingen toe in de twintig wijken waar het om gaat. De directeuren van de Nationaal Programma’s doen dat ook.

Marco Pastors (directeur van Rotterdam Zuid) heeft de meeste ervaring, maar ook Ad van Mierlo uit Tilburg en onze eigen Chris Schaapman laten van zich horen. De bewoners Mart en Melissa (Heerlen) vertellen over de praktijk. Recht voor hun raap. En terecht. Henri Bontebal (CDA) vraagt aandacht voor gemeenschapszin in deze wijken, terwijl Songul Mutluer (PvdA) aandacht vraagt voor de stapeling van problemen en wat je kan doen om dat te voorkomen. Nuttige oploop onder leiding van Catrien Nauta. Hoop dat parlement en kabinet hun verantwoordelijkheid nemen voor de voortzetting van het Nationaal Programma. Langjarig volhouden is nodig. Politiechef Karin Krukkert belt. Nemen de actualiteit door.

Maakte afgelopen december tijdens een eindejaarsbijeenkomst van de medewerkers van de directie Veiligheid kennis met ondernemer Jan Kos. Jan is eigenaar van grandcafé Hof der Muzen aan het Muzenplein. Dit jaar bestaat Hof der Muzen 20 jaar. Jans zoon Raymond en zijn vader Jan Kos ontvangen me informeel ter gelegenheid van dit heuglijke feit. Maak kennis met de medewerkers Dominique en Wesley. Aardig gesprek over het wel en wee van een echte Haagse ondernemersfamilie. De koffie smaakt goed.

Moet door naar het Zuiderpark voor een bezoek aan het politiebureau aan de Meester P. Droogleever Fortuynweg. Ontmoet in het kader van het uitvoeringsprogramma Preventie met Gezag in de ‘Green room’ de samenwerkende partners die mij informeren over hoe de werkwijze in de praktijk verloopt. Programmaregisseur Sandra leidt het gesprek. Onder anderen Raymond van de politie, adjunct-officier van justitie Anne en parketsecretaris Rachèl van het Openbaar Ministerie, Top-X-coach Nadir, jeugdboa Sebastiaan, gezinscoach Johan en veiligheidsregisseur Floris lichten toe wat hun rol is. Bijvoorbeeld bij de integrale aanpak van de jongerenoverlast op het Heeswijkplein. Goed om vanuit de praktijk te horen wat de meerwaarde is van Preventie met Gezag ten opzichte van het reguliere werk. Ben – net als Senna – onder de indruk van de inzet en betrokkenheid. Top.

Bezoek aan het begin van de middag de afdeling Bewaken en Beveiligen (ABB) – een unieke afdeling binnen de politie – in het ‘hoofdkantoor’ aan de Burgemeester Patijnlaan. Zo’n 400 politiefunctionarissen bewaken vanuit hier de Nederlandse democratische rechtstaat. Begroet Anja de Bruin (hoofd bedrijfsvoering) en Dennis den Os (hoofd operatiën) en maak kennis met Sandra Sikking (teamchef ABB), Eric van Santen (operationeel specialist, ABB) en Frans Scholten (operationeel expert Diplomatic Front Office, ABB).

Eet een broodje en ondertussen is het zeer leerzaam vanuit de dagelijkse praktijk meer over het stelsel bewaken en beveiligen te horen. ABB werkt veel samen met bijvoorbeeld de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging en de Koninklijke Marechaussee. Krijg een rondleiding over de werkvloer. Tientallen collega’s lezen er de surveillancecamera’s uit. Waardevol bezoek.

April 2024 bestaat De Haagse Toren 600 jaar. Deze unieke zeskantige toren werd gebouwd in 1420-1424 en is daarmee een van de oudste gebouwen van Den Haag, samen met het Binnenhof en de Abdijkerk in Loosduinen. Draag in De Haagse Toren in gezelschap van Senna met een toespraak bij aan de opening van het jubileumjaar. Peter Duivesteijn (directeur Ga Den Haag) en Rogier Soetekouw (projectleider De Haagse Toren 600 jaar) doen me in- en uitgeleide. De vrijwilligers en medewerkers van de Grote Kerk, De Haagse Toren en Ga Den Haag zijn in groten getale aanwezig. Zo ook stadsbeiaardier Gijsbert Kok en zijn voorganger Heleen van der Weel. Ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan zijn er De Haagse Toren-koekjes gemaakt door de Haagsche Koekmeisjes. De koekjes zijn te koop bij bakker Victor Driessen. Bekijk tevens de tentoonstelling over De Haagse Toren. Maak kennis met de maker Mae, stagiair bij Ga Den Haag. Na mijn toespraak gaan de deuren van de toren open en laten blazers hun muziek horen.

Stadsbeiaardier Gijsbert holt inmiddels de 288 treden naar boven om een verjaardagslied te kunnen spelen op het carillon. Beklom De Haagse Toren eerder en genoot van het schitterende uitzicht.

Foto: Richard Mulder
Laat het beklimmen van de toren dit keer aan mij voorbijgaan. Neem afscheid. Ook van Senna die vandaag met me meeliep. Wens haar alle goeds en succes (op school). Weet bijna zeker dat we elkaar weer gaan zien. Een volgende afspraak wacht. Chiu Man (politie) belt in verband met een actualiteit.


De Haagse Toren stond los van de kleinere, ernaast gelegen kapel of kerk en moet aanvankelijk hebben gediend als waaktoren. Het grafelijke Binnenhof was immers dichtbij. Invallen vanuit zee waren niet denkbeeldig. Later is de kapel vergroot tot kerk en aan de toren gebouwd. De toren had meerdere functies. Vanaf de toren is de zee te zien en daarmee konden ze ook de vijand op zee in de gaten houden. Het was ook de toren voor de brandwachters, die iedere nacht een wake hielden over de – toen houten – huizen van de stad. Het was ook de plek van de tijd en door het klokkenspel de alarmbel van de stad. Het spreekwoord ‘hoog van de toren blazen’ is een verwijzing naar de brandwachters die tijdens de nachtwake ieder half uur op een trompet bliezen om te laten horen dat ze wakker waren. Met een totaal van 51 klokken op 80 meter hoogte is het carillon een van de hoogst geplaatste en grootste carillons van Nederland. Elke kwartier speelt het een automatisch deuntje om de tijd aan te geven. Drie keer per week (van oorsprong op marktdagen maandag, woensdag en vrijdag van 12:00 tot 13:00) bespeelt stadsbeiaardier Gijsbert Kok een uur lang het carillon.


Breng in Seafood Bar 19 aan het Plein een verrassingsbezoek aan een ontvangst ter gelegenheid van het afscheid van Jack van der Kraats, teamleider politie bureau Zuiderpark. Na ruim 46 dienstjaren zit zijn werk erop. Jack gaat met pensioen. Hij werkte bij de recherche, in het arrestatieteam, als ploegchef, als chef handhaven en als teamchef. Als rasechte Hagenees voelde hij zich zeer verbonden met de stad. Mijn allereerste bezoek aan het (politiebureau) Zuiderpark – met Jack – ben ik nooit vergeten.

Praat in het nabijgelegen Luden bij met goede bekende Marien van der Meer. Gebruik het avondeten in Sama Sebo aan de Amsterdamse P.C. Hooftstraat. Praat bij met twee ondernemers uit Amsterdam-Amstelland, Hans Gort en Richard ter Haak. Hun kraakheldere spiegel geeft energie. Reis op tijd terug naar Den Haag. Handel onderweg de stukken en post voor morgen af en dank good old Annelies Jansen voor het eet-advies. Bel uitvoerig met directeur Veiligheid Herke Elbers.