Woensdag 3 mei

Begin in alle vroegte met m’n heerlijk vroege zwembeurt aan de Klatteweg. Even na zevenen melden zich Johan Veerman en zijn collega’s André en Maikel. De twee laatstgenoemden gaan aan de slag om enig schilderwerk te verrichten bij mij thuis.

Werk vandaag vanuit huis. Heb telefonisch overleg met directeur Veiligheid Hans van der Vet en met Marjolein Schreiner (kabinetszaken). Fiets heen en weer naar huisartsenpraktijk Fontein aan de President Kennedylaan. Oorpijn verholpen. Zit rond elf uur via MS Teams een vergadering voor van de driehoek. Bel met woordvoerder Robin.

Fiets ’s middags heen en weer naar de Koninklijke Schouwburg aan het Korte Voorhout. Woon er de afscheidsbijeenkomst bij van de op 25 april overleden Paul van Vliet, ereburger van Den Haag. Prachtige toespraken en muzikale bijdragen. Ontroerend afscheid. Condoleer na afloop Lidewij en de familie.

Terug thuis komt Lucius van IJzerhandel Beumer langs. Hij verricht een aantal technische klusjes aan de deuren en de verlichting. Praat bij met een goede bekende uit de Haagse politiek. Chef kabinet Eline belt. Heb uitvoerig telefonisch overleg met VVD Tweede Kamerlid Martijn Grevink. En daarna met Leonard Geluk (algemeen directeur VNG). M’n moeder belt. Gezellig.