Woensdag 4 november

Doe een plas rond een uur over half vier vannacht. Kijk naar CNN of er al ‘nieuws’ is. Nauwelijks dus. Ondanks de korte nacht ga ik even na zessen in de wijk aan de wandel. Fiets vervolgens naar het Stadhuis.

Lees in De Posthoorn het gesprek terug met Lilian Smith. Zij werkt als leerkracht op de basisschool ‘Grote Beer’ in Moerwijk. Mooi om haar positieve woorden en energie terug te lezen in de krant. De hele dag staat in het teken van het voorzitten van de gemeenteraad die onder andere de programmabegroting 2021-2024 bespreekt. Ook het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur staat op de agenda. Stap tussen de bedrijven door – plaatsvervangend raadsvoorzitter Chris van der Helm vervangt me – samen met bestuursadviseur Marja en woordvoerder Jan op tram 2 richting Kraayenstein.

Stap uit bij tramhalte Burgemeester Hovylaan. Mustapha el Boumeshouli, stadsdeeldirecteur van Loosduinen, vangt me op. Ook Gerry van der List van Elsevier is ter plaatse. Hij schrijft een artikel over mijn werkzaamheden. Breng een onaangekondigd bezoek aan het (voormalige) verzorgingstehuis Loosduinse Hof. Stadsdeelmedewerker Majda el Adlouni leidt me rond. Begroet fysiotherapeut Ingeborg.

Even verder op biljarten bewoners of breien dames sjaals voor scholieren (‘Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan worden in schoolgebouwen vaak deuren en ramen opengezet. Dit zorgt kou in de klaslokalen. De handgemaakte sjaals zijn daarom welkom’). Maak kennis van Nancy en Trudy van de stichting Verzilveren. Het is een netwerk voor 55-plussers uit Loosduinen. Gezamenlijk organiseren zij hier activiteiten die waardevol zijn voor de wijk en voor anderen. Zo draaien zij een ‘soepproject’ voor (eenzame) ouderen. Maak ook kennis met Cor James en Sandra Schipper, koning en koningin van de Ghanese Ga-stam uit Accra.

Ga weer aan de wandel. Breng een bezoek aan de weekmarkt op het Loosduinse Hoofdplein en omgeving. Ziet er prachtig uit. Spreek met standhouders en winkeliers. Maak een praatje met bewoners die op het plein in het zonnetje zitten.

Wip in de Hoofdstraat op verzoek van Mustapha onder andere aan bij Tweede Kans en bij het familiebedrijf Van Zuylen.

Dan snel terug naar de gemeenteraad. Neem het voorzitterschap van plaatsvervangend voorzitter Chris weer over. Krijg na een half uurtje onverwachts een bericht over een inbraakalarm bij mij thuis. Ga snel heen en weer naar mijn appartement. Het alarm blijkt loos – gelukkig. Wat een gedoe. Neem in de avondschorsing van de gemeenteraad eerst met een paar naaste medewerkers en vervolgens met de wethouders de antwoorden en reacties op alle moties en amendementen door. Loop terug naar de raadzaal. Om half negen begint het college met de beantwoording in eerste termijn. Ben zelf de laatste ‘portefeuillehouder’ die aan de beurt is. En eigenlijk ook weer niet helemaal. Presidium-voorzitter Chris van der Helm moet ook reageren op twee moties. De tweede termijn van de gemeenteraad en het college is vervolgens kort. Laat is het desalniettemin toch. Sluit de vergadering tegen twaalven. Fiets naar huis, kijk of er nog nieuws is over de verkiezingen in Amerika en ga naar bed.