Woensdag 7 april

Wandel in de regen en de wind. Het is koud. Om half negen draag ik thuis bij aan het inspreken van een voice-over voor een filmpje over een evenement. Maria Berten van videoproductiebedrijf Captains uit Delft doet de opname. Woordvoerder Jan Sinnige verzorgt de begeleiding. Werk nog een uurtje thuis – voorbereiding op de vergadering van de raadscommissie Bestuur van vanmiddag – en stap dan op de fiets. Anja de Bruin (politie) belt over een actualiteit. Bel zelf met wethouder Sven de Langen (Rotterdam), ambtgenoot Lucas Bolsius (Amersfoort) en met Leonard Geluk (algemeen directeur VNG).

De middag gaat bijna helemaal op aan de vergadering van de gemeenteraadscommissie Bestuur. Woon deze vanuit mijn werkkamer bij. Peter van Heerwaarden vergezelt me. De commissie spreekt onder meer over de stand van zaken van het onderzoek naar de stichting Energie Academie. Projectleider Ronald van der Mark en onderzoeksleider Laurens Vellekoop van onderzoeksbureau Berenschot lichten een en ander toe. Neem aan het begin van de avond als VNG-voorzitter digitaal deel aan het Bestuurlijk Overleg Financiƫle verhoudingen (BOFv). Spreek onder andere samen met de collega-voorzitters van IPO en UvW met Kajsa Ollongren, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Fiets naar huis. Bel in de loop van de avond met oud-collega Albert van den Bosch en zie op televisie flarden van de verkiezing van Vera Bergkamp tot voorzitter van de Tweede Kamer.