Woensdag 7 juli

Stap in alle vroegte op de fiets naar m’n nieuwe woning. Zet er koffie voor huisschilder Ab en aannemer Gerard. Fiets terug naar huis, waar ik het eerste deel van de ochtend werk. Wacht op een medewerker van ABNAMRO die mijn gegevens komt verifiëren. Gelukkig lukt dat hem binnen het opgegeven ‘timeframe’. Bereid me voor op de vergadering van de gemeenteraadscommissie bestuur van vanmiddag. Fiets in de loop van de ochtend richting Stadhuis. Praat op mijn werkkamer informeel bij met premier Mark Rutte. Bel met Marjolein Schreiner, met Thom de Graaf (Raad van State) en met wethouder Hilbert Bredemeijer. Een groot deel van de middag wordt vervolgens in beslag genomen door de eerdergenoemde vergadering van de commissie bestuur. Spreek samen met wethouder Saskia Bruines over twee initiatiefvoorstellen, een rekenkameronderzoek en de leidraad geheimhouding. Daarna volgt de bespreking van de aanpak van vier prioritaire gebieden, samen met de wethouders Martijn Balster, Robert van Asten, Anne Mulder en Bert van Alphen. Fiets aan het eind van de middag naar huis.

Gebruik het avondeten bij La Galera aan de Gevangenpoortsteeg in Edam met mijn ouders, broer, dochter en partner en Simone. Mijn moeder is vandaag 88 geworden. Vandaar. Betty Schuurman wipt aan. Leuk haar weer even te zien.