Woensdag 7 oktober

Ochtendwandel. Begin op het Stadhuis in alle vroegte met een videoconferentie met mijn ambtgenoten uit de G4 Femke Halsema, Ahmed Aboutaleb en Peter den Oudsten. Praat bij met Mark Frequin, buitengewoon adviseur Publiek Leiderschap bij de Algemene Bestuursdienst (ABD). Ken hem onder anderen vanuit zijn rol als voorzitter van de Vereniging voor Overheidsmanagement. Wip aan bij kapper Ap. Een opname voor de camera van Lois Nieuwenhoven volgt. Lois neemt een kort filmpje op in verband met 100-dagen burgemeester Den Haag eind deze week.  Luister rond twaalf uur of ik stadsbeiaardier Gijsbert “You’ll never walk alone” kan horen spelen, maar de wind staat helaas verkeerd. Gelukkig is er de livestream.

Begeef me aan het begin van de middag naar het HMC Westeinde aan Lijnbaan. Bestuursadviseur Marja en fotograaf Martijn Beekman vergezellen me. Ingrid Wolf, voorzitter van de raad van bestuur van het HMC, verwelkomt me. Het mondkapje gaat op en ik desinfecteer mijn handen. Maak kennis met Anja van Wel (clustermanager zorg) en bestuurssecretaris Stefan van der Veen. Anja leidt me rond op de covid-19 afdeling. Deze afdeling was tot vorige week nog een verpleegafdeling interne geneeskunde. Bijna niet te geloven dat dit binnen een week is gerealiseerd. Klasse.

Spreek met zeer gemotiveerd verplegend personeel, van wie sommigen nog maar kort in dienst zijn. Maak kennis met een longarts die ook in maart aan het werk was. Zorgmanagers Diana en Lita begeleiden me naar de koffiekamer. Daar brengen een aantal collega’s van verpleegafdeling C-10 hun pauze door. Maak kennis en laat een ‘Haagsche Kakker’ achter.

Spreek na afloop op verzoek van Malou Seijdel een videoboodschap in voor alle medewerkers – voor en achter de schermen – die ik niet heb kunnen spreken. Bedank ze, ook namens de inwoners van Den Haag, voor hun inzet. AD Haagsche Courant bericht over het bezoek. Neem afscheid en wandel naar het nabijgelegen buurthuis De Kronkel aan Westeinde. Beheerder Ray Phoenix en vrijwilliger Carla wachten ons op. Zet mijn mondkapje weer op en desinfecteer mijn handen. Maak kennis met vertegenwoordigers van de Surinaamse vrouwenorganisatie Afimo. Yvonne Oliveira en haar collega’s vertellen hoe corona hun activiteiten beïnvloedt. Begroet aan de andere tafels een aantal van de kaartende dames en heren. Ze verheugen zich op de pannekoeken die door de vrijwilligers onder leiding van Carla worden gebakken.

Breng aansluitend een bezoek aan de Amerikaanse ambassadeur Z.E. Pete Hoekstra. Vanuit zijn werkkamer aan het John Adamspark heb je een prachtig uitzicht op de omgeving. Fris me thuis even op en fiets naar het Stadhuis. De rest van de middag staat in het teken van de voorbereiding op de gemeenteraadsvergadering van vanavond.

Voorafgaand aan de vergadering biedt Jan Vermolen in het atrium namens de kermisbranche een bloemetje aan en een echt draaimolenpaard. De ondernemers zijn erkentelijk voor iedereen die zich heeft ingezet om de kermis op het Malieveld mogelijk te maken. Neem samen met wethouder Hilbert Bredemeijer de attenties in ontvangst.

Foto: Omroep West

De gemeenteraadsvergadering begint even na half zes. Rond twaalf uur middernacht komt de vergadering ten einde. Praat buiten kort na met raadsnestor Joris Wijsmuller. Fiets naar huis. Werk tot laat aan de stukken uit de Stadhuistas.