Woensdag 8 juli

Het regent tijdens mijn ochtendwandeling. Begin op het stadhuis iets vroeger dan tot dusverre. Start met een online vergadering met een paar VNG-collega’s ter voorbereiding op een informeel overleg later vandaag met het kabinet. Ga aansluitend op ‘cursus’ bij IT-tovenaar Chris. Opperste concentratie is nodig. Hang een geeltje op. Zodat wij niet worden ‘gestoord’.

Den Haag gebruikt andere programma’s dan in Utrecht. Chris laat me zien hoe een aantal programma’s werken. Hij neemt er de tijd voor. Heeft geduld en legt alles stap voor stap uit. Gelukkig.

Ga in de loop van de ochtend richting de Binckhorst (vervulde ooit een deel van mijn militaire dienstplicht in deze omgeving bij de Koninklijke Luchtmacht, dit geheel terzijde). Woon in ‘Apollo 14’ aan de Saturnusstraat eerst het slot bij van het bestuurlijk overleg Zorg en Veiligheid Haaglanden en heb vervolgens een vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden en een vergadering van het Regionaal Beleidsteam. Maak na afloop rond het middaguur (nader) kennis met mijn ambtgenoten uit Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Snel terug naar het stadhuis. Maak informeel kennis met de leden van het presidium van de Haagse gemeenteraad. Dennis  Groenewold, Chris van der Helm, griffier Lilianne Blankwaard-Rombouts, Janneke Holman, Peter Grinwis en Robert Barker zijn aanwezig. Spreken over de werkzaamheden van het presidium en de taken van het fractievoorzittersoverleg bij de voorbereiding van gemeenteraadsvergaderingen. Krijg ook toelichting op het vergaderen als gemeenteraad in tijden van corona.

Heb aan het eind van de middag als voorzitter van de VNG samen met een aantal VNG-collega’s informeel overleg met minister Kajsa Ollongren en staatssecretaris Hans Vijlbrief op het ministerie van BZK. Wandel er samen mijn steun en toeverlaat in deze eerste week Tuti Martina heen en weer terug. Heb, terug op het stadhuis, in de collegekamer een overleg over Prinsjesdag 2020. Spreek onder anderen met minister Ank Bijleveld,  voorzitter van de Eerste Kamer Jan Anthonie Bruin, griffier Remco Nehmelman en Christoffer Jonker, directeur van het Kabinet van de Koning. Wordt vervolgd. Heb tussen de bedrijven door (telefonisch) contact met deze en gene. Besluit voor morgenochtend vroeg het college bijeen te roepen.