Zaterdag en zondag 20 en 21 februari

Wandel door de wijk. Stap aansluitend tegen achten op de fiets om de weekendboodschappen te doen. Zing m’n vandaag jarige kamerbewaarder Tuti, samen met zijn collega Marcel en Simone, telefonisch toe.

Fiets in de loop van de ochtend richting Schilderswijk. Marjolein (kabinetszaken) vergezelt me op deze lenteachtige tocht. Er is bij het kantoor van City Mondial aan de Wagenstraat afgesproken met Peter Duivesteijn en Thijs Moesker. Fietsen samen naar bewonersorganisatie ‘De Paraplu‘ – de grootste bewonersorganisatie van onze stad. Onderweg daar naar toe fiets ik langs een plaquette aan een muur in de Van Limburg Stirumstraat waar vroeger het geboortehuis van Wily Derby en Lou Bandy stond. Maak bij De Paraplu kennis met buurtvader Mammar el Jabli, de ‘burgemeester’ van Schilderswijk. Mammar is ruim 20 jaar ‘Buurtvader’ en actieve vrijwilliger in wijk. Fiets door. Maak bij het Van der Vennepark kennis met Mohani Ramlal en Minakshi Ramlal. De twee zussen zijn actief in de redactieraad van Schilderswijk.nl. Schilderswijk.nl is een platform voor bewoners, winkeliers, ondernemers en scholen uit de wijk. Fiets langs bij de Van Ostadewoningen (het Van Ostadehofje). Deze huizen zijn eind negentiende eeuw gebouwd voor arme Joodse inwoners. Neem een kijkje binnen bij de hofjeswoning van Safiye Janson (dochter van Adri Duivesteijn). De kok – en inmiddels weer student – woont er al enkele jaren met veel plezier.

Fiets tenslotte naar het wijkpark Transvaal. Twee redactieleden van de wijkkrant Transvaalnieuws Jean Quist (foto’s) en Charlotte Jansen en gemeenteraadslid Tahsin Çetinkaya staan klaar om me te informeren over de wijkkrant en de wijk. Volgens Charlotte (zij komt oorspronkelijk uit het Benoordenhout) leven de bewoners in Transvaal een beetje op hun eigen eilandje. Ze wil bijvoorbeeld via de wijkkrant de samenhang in de wijk proberen te bevorderen.

Neem afscheid en fiets rond het middaguur door naar het Mauritshuis. Word daar begroet door journalist Coos Versteeg. Maak met de voormalig journalist en culinair recensent een wandeling langs de Indische geschiedenis van Den Haag (‘Weduwe van Indië’). Den Haag was vele jaren zowel het bestuurscentrum van Nederland als van de overzeese gebiedsdelen van het Koninkrijk. Veel oud-Indisch-gasten vestigden zich in Den Haag. Vlak na de Tweede Wereldoorlog en in de jaren vijftig kwamen meer dan 100.000 Nederlanders en Indische Nederlanders uit Indonesië naar Nederland.

Zie het pand van het voormalige ministerie van Koloniën. Wandelen via de Korte Vijverberg, langs het voormalige Lloydgebouw. Dit fungeerde als passagebureau voor de bootreizen naar Nederlands-Indië die vanuit Rotterdam vertrokken. Coos vertelt uitgebreid over het Indische verleden van Den Haag (de ‘Sporen van Smaragd’). Begroet ondertussen de politiemensen die op het Lange Voorhout klaar staan om eventueel assistentie te verlenen als dat op het Malieveld nodig is en zie dat er krokussen bloeien. Zou het voorjaar begonnen zijn?

Coos wijst op het wapen van Batavia dat boven de ingang van Hotel Des Indes prijkt. Wandelen via de Denneweg door naar Toko Frederik. Ontmoet daar Yvonne Keuls, schrijfster en inwoonster van Den Haag. Yvonne (1931) kwam op zevenjarige leeftijd vanuit Nederlands-Indië naar Nederland. Ze schreef talloze boeken. Krijg de roman ‘Mevrouw Mijn Moeder’ van haar kado. ‘De vijftigste druk’ zegt ze met trots. Net als Coos vertelt zij over de Indische families en geschiedenis van Den Haag. In 2012 kreeg Yvonne de Haagse Cultuurprijs. Van het prijzengeld liet zij het beeld ‘Indische tantes’ maken door beeldend kunstenaar Loek Bos. Het siert nog steeds het Frederik Hendrikplein. Neem afscheid van Coos en Yvonne. Wordt vervolgd. Werk thuis, deels op het balkon in de zon, aan de stukken uit de tassen van het Stadhuis. Algemeen Commandant René van Eck (politie) houdt me ondertussen telefonisch op de hoogte van het verloop van een demonstratie op het Malieveld. Wethouder Anne Mulder belt. M’n dochter ook. Gezellig. Bereid het avondeten.

Maken zondagochtend redelijk vroeg een stevige wandeling richting de Scheveningse Bosjes. Simone moet daarna in verband met een aantal werkzaamheden terug naar haar huis. Verricht zelf een paar huiselijke klussen en stort me op een stapel leeswerk. Heerlijk in de zon op mijn balkon. Vandaag viert de ambassade van Bangladesh de ‘International Mother Language Day‘. Nam hiervoor eerder een videoboodschap op. Het weekeinde vloog voorbij.