Zaterdag en zondag 23 en 24 september

Het is ook zaterdag een druilerige dag. Ochtendwandel in de wijk. Heb geluk, kom droog over. Draag in de loop van de dag bij aan de opening van de Haagse Vredesbeurs in de Paleiskerk aan de Paleisstraat. Camilla van Kooten (kabinetszaken) vergezelt me. De Vredesbeurs wordt georganiseerd door Brahma Kumaris Den Haag, het Apostolisch Genootschap, Ekklesia Den Haag, Doopsgezind Den Haag, de Quakers, de Haagse Verbindende Initiatieven, de Haagse Dominicus en Kerk en Vrede. Vele vredesbewegingen in het land zijn uitgenodigd informatie te geven en er zijn sprekers over oorlog en vrede, muziek en workshops. Henk Baars, voorganger van de Haagse Dominicus geloofsgemeenschap, Marijn Vermet, voorganger van Doopsgezind Den Haag en Marie-Lisette Derks, coördinator bij Brahma Kumaris (“Jij brengt harmonie door continu aandacht te schenken aan jouw binnenwereld van vrede”) doen me in- en uitgeleide. Maak een ronde over de informatiemarkt (de beurs), spreek de deelnemers toe en open de Vredesbeurs door middel van een gongslag. Mooie symboliek. Wens iedereen een inspirerende dag toe. Maak na afloop kennis met een aantal aanwezigen, waaronder een denkbeeldige engel van de vrede en een Gandhi-figuur (“Mijn achternaam is Haverhoek, net als de achternaam van uw moeder”). Liesbeth Kromhout vertelt over haar initiatief een vertaalboekje Nederlands-Oekraïens te maken en een boekje Nederlands-Syrisch Arabisch.

Fiets aan het begin van de middag naar de Frederik Hendriklaan. Doe een paar boodschappen bij drogisterij Van Mourik. Het regent. Heb telefonisch overleg met gemeentesecretaris Ilma Merx, met raadsgriffier Lilianne Blankwaard en met Arie Slob. Laatstgenoemde begeleidt de onderhandelingen over de mogelijkheid voor een (nieuwe) meerderheidscoalitie in het Haagse lokale politieke landschap. Arie informeert mij over de laatste stand der dingen.

Ga in de loop van de middag naar een bijeenkomst van oud-leerlingen en oud-leerkrachten van de voormalige Openbare Lagere School aan de Noorderstraat in Edam. Het gebouw van de school, net als de even verderop gelegen Kleuterschool, is er helaas niet meer. Plaats van handeling is daarom Thomas’ Café aan het Groot Westerbuiten. Spreek met de medeleerlingen van toen over nu (Den Haag) en onze levenservaringen. Eigenaar Jean Paul heeft het keurig voor elkaar. Dank Helena Kuhneman en Jolanda Rijksen voor het initiatief en de uitnodiging.


In de jaren 60 maakte de firma Ring Verkoop Systeem een serie ‘dorpsfilms’ om reclame te maken voor hun spaarzegels. Er werd gefilmd in winkels, bij bedrijven, bij verenigingen en op scholen. Het eindproduct werd aan de lokale bevolking vertoond in een zaaltje, waar ze zichzelf, hun kind, hun vereniging of de plaatselijke middenstand konden bewonderen op het scherm. Ruim 60 jaar later leveren de films een fraai tijdsbeeld op van het dagelijks leven midden jaren 60. Deze film is gemaakt in 1966. Rond minuut 9.34 ben ik in een flits te zien. Zat toen op de kleuterschool. Overigens: Edam heeft stadsrechten, het is dus geen dorp.


Begin zondagochtend met een wandeling door de wijk. Het is heerlijk weer. Vermaak me in de privésfeer. Bereid een ontbijtje met verse croissants en een eitje. Bel met m’n moeder in Edam. Zie ’s middags flarden van de voetbalklassieker Ajax-Feijenoord (gestaakt bij de stand 0-3).