Toespraak door Jan van Zanen bij de nieuwjaarsbijeenkomst in Transvaal, 23 januari 2024

 

Beste allemaal,

 

Goed om hier bijeen te zijn, hier in het mooie Julianaplaza.

De oude kerk van mijn voorganger, burgemeester Wim Deetman, de ‘vader van Transvaal’.

Dank aan bewonersorganisatie Transvaal Zuid, bewonersorganisatie Transvaal Midden Noord, WeZijn Transvaal, Julianaplaza en Wijkz voor de uitnodiging.

2024 is weliswaar al ruim drie weken oud, toch wens ik u, mede namens wethouder Kapteijns, alle goeds.

Zoals u weet was het tijdens de jaarwisseling even onrustig op het Anna Blamanplein en het Paul Krugerplein.

Op het Anna Blamanplein moest de ME optreden, maar gelukkig was de situatie daarna snel weer onder controle.

In heel Transvaal is de situatie tijdens oud en nieuw over het algemeen beheersbaar gebleven, mede dankzij de inzet van de buurtvrijwilligers en jongerenwerkers.

Op 10 januari heb ik hen kunnen bedanken tijdens een bijeenkomst in het buurthuis aan het Mandelaplein.

Dat vond ik belangrijk om te doen.

Een stad kan niet zonder betrokken inwoners.

Dat geldt niet alleen op momenten dat het spannend kan worden, zoals de jaarwisseling of tijdens belangrijke voetbalwedstrijden.

Het hele jaar door hebben we elkaar nodig: u, inwoners en ondernemers, Buurt Preventie Teams en wij, van de gemeente.

De inwoners van Transvaal heb ik leren kennen als zeer begaan met het wel en wee van hun wijk.

Afgelopen 15 november heeft u hier in Julianaplaza tijdens een wijkoverleg gesproken over de aanpak van de problemen die de leefbaarheid in Transvaal onder druk zetten.

Wethouder Kapteijns was daarbij.

Daar ging het onder andere over versterking van de betrokkenheid en onderlinge samenwerking, de communicatie en verbondenheid in de wijk, de parkeerdruk en over hoe Transvaal schoon en netjes te houden.

De betrokkenheid van inwoners kwam mooi tot uiting bij de herinrichting van het Kaapseplein, dat geheel volgens uw voorstellen is vernieuwd.

Nu is het een fijne plek om elkaar te ontmoeten en voor kinderen om te spelen.

Ook het wijkpark Transvaal gaat flink op de schop, in combinatie met de aanleg van Warmtelinq en het daarbij uitgevoerde participatietraject.

We vernieuwen twee sportvelden en een speeltuin en er komt meer groen.

Daarnaast gaan we door met de stevige aanpak van misstanden in woningen, met inzet van de pandbrigade.

En met grote steun van bewoners, die ons goed op de hoogte houden van waar het niet pluis is.

Ik noem ook het Lokaal informatiepunt voor arbeidsmigranten, dat ik in 2022 mede mocht openen.

Het blijkt een succes: veel mensen bezoeken het voor informatie en hulp.

Ik weet: we zijn er nog niet, maar dit zijn wel positieve ontwikkelingen in Transvaal.

Tot slot nog dit:

Het afgelopen jaar is niet alleen in onze stad veel gebeurd, maar ook in de rest van de wereld.

Die gebeurtenissen lieten ook hun echo horen in Den Haag.

Denk aan de aardbevingen in Turkije en Marokko, denk aan het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten.

Bij alle gebeurtenissen heeft u een belangrijke rol gespeeld door elkaar te steunen, met elkaar het gesprek aan te gaan, door inzamelingsacties te organiseren.

Ook daaruit blijkt uw grote betrokkenheid, met elkaar, met de wijk, met de wereld.

Het is die positieve, actieve en medemenselijke instelling die ik bewonder.

En met mij vele anderen.

Dank u wel en: ga zo door.

Samen met ons.