Nieuwjaarsboodschap voor de leden van Vastgoedsociëteit Haaglanden 2021

Beste leden van de Vastgoedsociëteit Haaglanden,

Graag wens ik u allemaal van harte een heel goed en gezond 2021 toe. Maar u begrijpt dat ik veel liever in persoon op uw nieuwjaarsbijeenkomst aanwezig was geweest. Gelukkig kan ik langs deze weg het woord tot u richten. We zullen allemaal nog even geduld moeten hebben… Eén ding staat vast: dit jaar kan alleen maar beter worden.

De afgelopen maanden heb ik, zo goed en zo kwaad als dat ging, kennis mogen maken met Den Haag. En heb ontdekt dat Den Haag nog mooier, nog groener en nóg interessanter is dan ik al dacht. Natuurlijk, er zijn ook problemen en uitdagingen genoeg. Maar die vinden we eigenlijk wel in alle grote steden en stedelijke regio’s. Ik denk aan de grote uitdaging om de komende jaren voldoende woningen te bouwen. En daarbij de stad ook leefbaar te houden. Een onderwerp dat u natuurlijk bijzonder interesseert. Ook op de terreinen van bereikbaarheid, economie en duurzaamheid liggen nog enorme klussen. We willen per slot van rekening dat alle inwoners, forenzen en bezoekers makkelijk de stad kunnen bereiken. En op een zo ‘groen’ mogelijke manier. En dat de Hagenaars en Hagenezen hier en in de regio hun talenten kunnen ontwikkelen. En een fijne baan hebben.

Maar goed, Den Haag heeft wel eerder grote omwentelingen meegemaakt. Zo’n honderd jaar geleden maakte de stad een haast onvoorstelbare groei door. Rond 1900, in de tijd van Louis Couperus, telde Den Haag zo´n 200.000 inwoners. In de dertig jaar die zouden volgen, verdubbelde het inwoneraantal in omvang. Ja, u hoort het goed. En tegelijkertijd is er toen heel veel gebouwd. En vaak ook heel mooi.

Stelt u zich dat vandaag de dag eens voor. In de huidige plannen houden we rekening met een groei naar misschien zo´n 600.000 inwoners over twintig jaar. Dat is heel wat. Maar met de groeicijfers waar onze voorgangers mee te maken hadden, zouden we het nu hebben over meer dan 1 miljoen inwoners in 2040. Conclusie: als Den Haag dat destijds aankon, dan moet er een manier zijn om dit nu ook te doen. Maar dat er veel werk aan de winkel is, daar twijfel ik niet aan.

Beste mensen,

2020 was het jaar dat corona ons in zijn greep kreeg. Moge 2021 het jaar worden waarin wij het virus de baas worden. Een jaar van hoop, een jaar van herstel. Nogmaals alle goeds gewenst. En hopelijk zien we elkaar snel, ergens in ons mooie Den Haag.