Afscheidsspeech Nino Davituliani, 29 maart 2022

 

Nino,

Integratie, wijkaanpak, emancipatie, onderwijs, sport en cultuur, dat waren de thema’s die volop jouw aandacht hadden.

Voor jou was één ding klip en klaar, als het om inburgeren ging.

Ik citeer jou:

‘Taal, taal, taal is bijvoorbeeld cruciaal om mee te kunnen doen in de samenleving en dat moet het uitgangspunt zijn: hoe sneller hoe beter.’

De aanpak van huwelijksdwang stond hoog op je prioriteitenlijst.

Je was er dan ook trots op dat de gemeente zich op jouw aandringen bereid toonde om een onderzoek te doen naar huwelijksdwang in Den Haag.

Je pleitte voor een brede campagne om laaggeletterdheid uit de taboesfeer te halen.

Ambassadeurs laaggeletterdheid, mensen die eerder uit het isolement van de laaggeletterdheid zijn getreden, zouden in jouw ogen hiervoor kunnen worden ingezet.

Je maakte je er druk om dat (te) veel Haagse jongeren de school vroegtijdig verlaten.

In de coronacrisis, stond je de sportverenigingen bij.

Zo zette je je met succes in voor maximale kwijtschelding van de huren voor sportverenigingen.

Je pleitte verder voor het verplicht invoeren van schoolzwemmen.

En, toch wel bijzonder voor een woordvoerder sport – want er is sprake van minimale fysieke krachtinspanning – je nam het initiatief om Den Haag E-sporthoofdstad van Nederland te maken.

Voor wie het niets zegt, E-sport staat voor electronic sports, competitief gamen.

Nino,

Je inzet voor de raad ging verder dan alleen het woordvoerderschap op eerdergenoemde terreinen.

Toen er een nieuwe voorzitter van de commissie Bestuur nodig was, toonde je je bereid dit op je te nemen.

Ik zal je sonore stemgeluid missen.

 

Dank daarvoor en voor je inzet op andere gebieden voor Den Haag.

Je krijgt een vroedschapspenning overhandigd.