Toespraak door Jan van Zanen bij het werkbezoek aan het Buurtpreventieteam (BPT) in de Frans Halsbuurt, 25 september 2023

 

Beste allemaal,

 

Wat aardig om hier vandaag met elkaar bijeen te zijn.

Dank aan Mohamed El Khadir, die mij heeft uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Wij ontmoetten elkaar eerder, onder andere bij de plaatsing van de Blauwe Tegel om de samenwerking van politie, gemeente, jeugdwerkers en buurt te bekrachtigen.

Mohammed vertelde me toen over het Buurtpreventieteam (BPT) in de Frans Halsbuurt.

In het leven geroepen door stichting Nextprojecten, samen met u: actieve bewoners die geregeld in het Talentenhuis komen.

Het BPT is alweer een tijd actief, maar vandaag wordt het dan officieel.

En: ik mag straks met u meelopen.

Daar kijk ik naar uit.

Net als ik graag hoor waar u allemaal mee te maken krijgt.

Ben op de hoogte van de gebiedsgerichte aanpak die hier enkele jaren geleden is gestart.

En wat de aanleiding daarvoor was: toenemende problemen met jongerengroepen.

Een vicieuze cirkel die we hebben weten te doorbreken.

Met elkaar, samen met u.

Daarom, voor we op pad gaan, wil ik u eerst bedanken.

Bedanken voor uw inzet voor de veiligheid en leefbaarheid in uw directe leefomgeving.

Hier, in de Frans Halsbuurt.

En dat is iets, dat wil ik hier nog weer eens duidelijk benadrukken, dat echt heel, heel erg belangrijk is.

Want de politie en de gemeente kunnen nu eenmaal niet alles horen en zien.

U, die de straat opgaat, bent de oren en de ogen in de wijk.

U ziet en u hoort niet alleen veel meer, u weet ook vaak waar het in de wijk mogelijk mis kan gaan.

Uw inzet is voor gemeente, brandweer en politie onmisbaar.

Kortom, u bekommert zich om het wel en wee in uw buurt .

Wanneer bewoners de handen uit de mouwen steken kunnen ambtenaren en bestuurders niet achterblijven.

Het enthousiasme waarmee u concrete problemen in uw wijk aanpakt werkt aanstekelijk.

Het stimuleert professionals om er ook een schepje bovenop te doen.

Zo werken we samen aan een schoon, heel en veilig Den Haag.

Nogmaals, dank u wel.

En nu: op pad.