Opening door Jan van Zanen van het Alzheimer Trefpunt Haaglanden MOC Schilderswijk, 10 oktober 2023

 

Beste mensen,

Goed dat we hier in de Schilderswijk dit Alzheimer Trefpunt Haaglanden kunnen openen. Alzheimer maakt geen onderscheid en treft steeds meer mensen in onze vergrijzende samenleving. Hagenaars en Hagenezen, autochtonen en allochtonen.

De ziekte raakt niet alleen de patiënt, maar ook de omgeving. Daarom is het goed dat er naast de Alzheimer Cafés nu ook dit trefpunt is. Een ontmoetingsplek voor iedereen die in zijn omgeving met Alzheimer te maken heeft of er meer van wil weten. Dit trefpunt in het Multicultureel Centrum Schilderswijk (MOC) richt zich vooral op bewoners met een migratieachtergrond.

Alzheimer Nederland  regio Haaglanden heeft de afgelopen maanden een aantal enthousiaste vrijwilligers vanuit het MOC opgeleid tot gespreksleider voor het Trefpunt. Want er is veel beweging in de kennis over Alzheimer en ook in de opvattingen over hoe patiënten en hun omgeving het beste kunnen worden geholpen.

Deze getrainde vrijwilligers zullen iedere maand een bijeenkomst organiseren rond een thema. Bijvoorbeeld over de vraag ‘wat is dementie eigenlijk?’ maar ook over praktische zaken zoals: ‘wat kan de huisarts voor ons doen?’, ‘veilig in het verkeer’ en ‘wat moeten we regelen na de diagnose?’

Bij de bijeenkomsten zullen tweetalige gastvrouwen zijn. Ik neem aan dat ook mannen die rol kunnen vervullen. Zij zullen ervoor zorgen dat taal geen barrière is in het gesprek over een onderwerp dat van zichzelf al moeilijk genoeg is.

Met dit initiatief in het MOC Schilderswijk is de drempel al vanzelf lager. Laten we hopen dat de bewoners van de Schilderswijk de weg naar hier ook zullen vinden voor dit gesprek. De vrijwilligers en de gastvrouwen zijn er klaar voor. Veel succes voor iedereen die wil helpen om het leven van mensen met Alzheimer minder zwaar te maken.

Met de onthulling van het doek verklaar ik – zo meteen – het Trefpunt Alzheimer Schilderswijk voor geopend.