Opening door Jan van Zanen van de bewonersbijeenkomst in Rustenburg-Oostbroek, 13 september 2022

 

Beste mensen van Rustenburg-Oostbroek,

 

U heeft bij mij aan de bel getrokken over de leefbaarheid in de wijk. Er zijn gesprekken geweest en we hebben samen door de wijk gewandeld. Twee dingen vielen mij op. Ten eerste de enorme betrokkenheid van bewoners en ondernemers, de liefde voor de wijk en het uithoudingsvermogen.  Maar twee: ook dingen die niet meevielen. Onveilige situaties, ondergrondse vuilcontainers met veel troep eromheen, klachten in verband met overbewoning.

Het is niet zo dat we er niks aan doen. Afgelopen winter was er nog een grote handhavingsactie en in het voorjaar een integrale leefbaarheidsactie waarmee de gemeente zich nadrukkelijk heeft laten zien in de wijk. Daar is veel waardering voor, laat ik mij vertellen. Maar de problemen zijn hardnekkig en de diepere oorzaken van bijvoorbeeld overbewoning niet makkelijk aan te pakken.

Maar we blijven knokken om verder afglijden te voorkomen. Zichtbare inzet van de gemeente is belangrijk. Om de leefbaarheid te bewaken, om te laten zien dat we er zijn, om de buurtbewoners die zich dag in dag uit voor de wijk inzetten te steunen.

En dat werkt ook andersom. Dankzij een actieve bewonersorganisatie als BORO hebben we een goed aanspreekpunt in de buurt. Kunnen we als gemeente makkelijker schakelen en zien wat werkt en wat niet. Maar mijn aanbod blijft staan: als het niet opschiet en toegezegde maatregelen niet van de grond komen, kun u altijd bij mij aan de bel trekken. U weet de weg.