Toespraak door burgemeester Jan van Zanen bij de officiële opening van de fototentoonstelling 100 jaar Commissie Loosduinen, 31 mei 2023

 

Beste Pjer Wijsman,

Beste Frits van Gaans,

Leden van de Commissie Loosduinen,

Geachte aanwezigen,

Honderd jaar geleden werden Loosduinen en Den Haag samengevoegd.

In de eeuw die sindsdien is verstreken zijn verschillende generaties opgegroeid die Loosduinen niet anders kennen dan als een stadsdeel van Den Haag.

Maar dat wil niet zeggen dat het bijzondere karakter van Loosduinen verdwenen zou zijn.

Het tegenovergestelde is het geval.

Daarover waakt uiteraard ook de Commissie Loosduinen.

Sinds mijn aantreden als burgemeester van Loosduinen, pardon Den Haag, heb ik dit mooie én eigenzinnige stadsdeel al verschillende keren mogen bezoeken.

Durf daarom te zeggen dat ik Loosduinen inmiddels een klein beetje ken.

Wat me bij die bezoeken steeds opviel: hoe trots de Loosduiners zijn op hun stadsdeel.

En hoezeer ze de herinnering aan vroeger tijden levend houden.

Deze kleine maar fijne tentoonstelling is daar een mooi voorbeeld van.

Toepasselijk vormgegeven als een kas, een hommage aan de glastuinbouw die Loosduinen beroemd maakte.

De Loosduiners ontwikkelden zich, eind 19e, begin 20e eeuw tot pioniers op dit gebied.

Er was zelfs een periode dat in Loosduinen meer glastuinbouw was dan in heel het Westland.

Hulde aan Frits van Gaans, die het initiatief nam om deze tentoonstelling samen te stellen.

Een interessante combinatie van oude beelden en nieuw gemaakte foto’s van dezelfde plekken nu.

En waar anders is deze tentoonstelling beter op zijn plek dan hier, in het hart van Den Haag.

Hier, in het atrium, waar dagelijks zoveel mensen komen.

Het eerste wat je ziet bij binnenkomst is deze tentoonstelling over Loosduinen.

Je kunt er amper omheen…

Terecht, want Loosduinen is het dubbel en dwars waard om even bij stil te staan of om je verder in te verdiepen.

Ik hoop van harte dat Loosduinen zijn speciale karakter ook in de komende 100 jaar mag behouden.

Eén ding weet ik zeker: aan de Loosduiners zal het niet liggen.