Opening Grabowsky

Van harte gelukgewenst met dit mooie onderkomen.

Bovendien: niet elke onderneming kan zeggen dat zij een Rijksmonument als kantoor heeft.

Op de grens met Wassenaar, maar nog wel Den Haag.

Niets ten nadele van onze buurgemeente, maar Grabowsky hoort echt in Den Haag.

Onze wereld digitaliseert in hoog tempo.

Daarbij komen veel aspecten om de hoek kijken:

Veiligheid, privacy, burgerrechten, bijvoorbeeld.

Om meer dan één reden is Den Haag de juiste plek om dit soort kwesties met elkaar te bespreken.

Grabowsky past goed in het ecosysteem dat Den Haag huisvest op het gebied van IT, zowel in technisch als in juridisch/moreel opzicht.

Van The Hague Tech tot de Humanity Hub.

Deze netwerken hebben veel te winnen bij goede interactie en dat is weer goed voor de stad Den Haag.

Ook voor Grabowsky.

En over het aanbod van toekomstige medewerkers is er geen reden tot zorg, gezien onze kennisinfrastructuur van universiteiten, hogescholen en technische opleidingen.

Die levert niet alleen de Beta’s die zorgen dat we morgen nog in dit veld vooroplopen, maar ook de Alfa’s die de ontwikkelingen bevragen.

Kortom: Grabowsky is helemaal op haar plek in Den Haag.

Veel succes, alvast mooie feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar