Opening door Jan van Zanen van het LOKAAL informatiepunt voor arbeidsmigranten in Transvaal, 1 november 2022

 

Beste bewoners, ondernemers,

Wijkorganisaties,

Partners van en voor Transvaal,

 

Dit is het dus, de vrolijke nieuwe ‘hangplek’ voor iedereen. Zonder gekheid, u weet wel beter. Hier in het oude pand van de Rabobank zit het LOKAAL informatiepunt. Geen buurthuis, maar een plek waar je als bewoner en ondernemer terecht kunt met vragen over geld, werk, zorg, rechten en plichten. Niet meer van het kastje naar de muur: een plek voor bijna alles waar bewoners van Transvaal mee zitten. Met de focus op arbeidsmigranten, maar zoals gezegd: iedereen is welkom.

Er bestond een hardnekkig misverstand in de wijk over wat hier zou gaan gebeuren. Op een ‘hangplek’ zat niemand te wachten. Dat is niet zo gek. De wijk heeft al genoeg uitdagingen. Ik zag het toen ik hier op uitnodiging van drie wijkinitiatieven was. Toch best veel slechte huizen, overbewoning, een komen en gaan van mensen die weinig met de buurt hebben. Dat wil je zoveel mogelijk doorbreken.

Oude-, nieuwe-, en tijdelijke inwoners van Transvaal hebben vaak vergelijkbare problemen. Ingewikkelde dingen met verschillende instanties. Soms pas half opgelost als er weer nieuwe kwesties bijkomen. Juist om dat patroon te doorbreken is het goed dat bewoners hier een plek hebben waar ze met bijna alles terecht kunnen. Of waar ze precies krijgen te horen waar ze wél terecht kunnen.

De gemeenteraad en het college van B&W gaat door met de inzet op de voorrangsgebieden (prioritaire gebieden). Er zal een stedelijk programma komen voor de problematiek rond arbeidsmigranten. Dat vraagt stadsbrede samenwerking op thema’s die in meer wijken spelen. Dat vraagt om het aantrekken en inwerken van nieuwe voorlichters en veldwerkers op het gebied van immigratie en verblijf. Iets dat we samen doen met het THIC (The Hague International Centre).

Aandacht gericht op de gebieden die dat het meest nodig hebben, aandacht voor de positie van arbeidsmigranten. Gelukkig maar, want zeker de komende maanden zullen veel mensen in Transvaal en andere wijken het niet makkelijker krijgen. Gas, stroom en boodschappen zijn duur, werk in de schoonmaak en de kassen wordt onzeker.

Hier bij LOKAAL in Transvaal krijgen bewoners advies over geldzaken, werk en binnenkort ook over energiebesparing. Hier wijzen ze de weg naar subsidies en speciale regelingen. Hier kun je terecht met vragen over je positie als werknemer. LOKAAL is een aanwinst voor Transvaal. Dat heeft de wijk in de korte tijd dat het informatiecentrum open is, al aardig door gekregen. Met de uitrol naar andere voorrangsgebieden is het straks zelfs een aanwinst voor de hele stad. Veel geluk, plezier en vooral succes.