Toespraak door burgemeester Jan van Zanen bij het openen van de expositie ter gelegenheid van 175 jaar Pulchri Studio en het uitreiken van een Koninklijke onderscheiding aan Michael Toorop, 1 oktober 2022

 

Koninklijke Hoogheid,

Mevrouw de voorzitter,

Geachte aanwezigen,

 

Pulchri is jarig en niet zo’n beetje ook.

175 lentes telt deze kunstenaarsvereniging en galerie voor hedendaagse kunst dit jaar.

Zo’n mijlpaal mag, nee moet gevierd worden.

Eerder dit jaar mochten mijn collega’s uit Amsterdam, Rotterdam en ik – en met ons vele anderen – aanzitten aan een heus Grand Diner des Arts ter ere van Pulchri’s jubileum.

Groots was het zeker, in alle opzichten, al omvatte het diner niet de zestien gangen die een feestmaal ter van toenmalig voorzitter Hendrik Willem Mesdag ooit telde…

En nu is er dan – uiteraard, zou ik willen zeggen – een jubileumtentoonstelling.

 

Den Haag heb ik mogen leren kennen als een stad met vele gezichten.

Eén daarvan is het kunstzinnige en creatieve.

Pulchri Studio is onlosmakelijk verbonden met het kunstzinnige en kunstminnende Den Haag.

Al 175 jaar is Pulchri een broedplaats voor kunstenaars en een kweekvijver voor meesterschap in de traditie van de beeldende kunsten.

Ja, je zou kunnen zeggen, met een verwijzing naar de titel van de tentoonstelling, een kraamkamer voor de oude meesters van de toekomst.

 

Maar, u weet het: geen kunst zonder kunstliefhebbers.

Dat is óók het bijzondere aan Pulchri: al 175 jaar vormt het een succesvolle symbiose tussen kunstenaars en kunstliefhebbers.

Pulchri biedt niet alleen een platform voor het vakmanschap van beeldend kunstenaars.

Pulchri zou niet kunnen bestaan zonder de inbreng van al die leden die op een andere manier zich inzetten voor de vereniging.

Of dat nu is op financieel, juridisch, bouwkundig, organisatorisch of literair terrein:

Allen maken zij het voortbestaan van dit 175-jarig instituut mede mogelijk.

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om een van die mensen in het zonnetje te zetten.

En dat is Michael Toorop.

 

Meneer Toorop, beste Michael,

Sinds 2006 bent u nauw betrokken bij het reilen en zeilen van Pulchri Studio.

U staat het bestuur met raad en daad terzijde.

Bijvoorbeeld op financieel terrein, waarbij uw kennis en kunde, opgedaan tijdens uw werkzame leven u goed van pas komen.

Het was dan ook niet verwonderlijk dat u na enige tijd voorzitter werd van de stichting Exploitatie Pulchri Studio, die de zakelijke belangen van Pulchri behartigde.

Inmiddels is die stichting vervangen door de commissie Exploitatie, waarvan u tot op heden lid bent.

 

U houdt zich echter met meer bezig en zeker ook met datgene waarom het hier draait: de kunst.

Zo maakt u deel uit van de Tentoonstellingscommissie, waarvan u gedurende vier jaar vicevoorzitter was.

De commissie beoordeelt niet alleen de ongeveer 150 aanvragen die Pulchri jaarlijks ontvangt voor het huren van een zaal.

De leden van de commissie helpen ook bij de inrichting van de ruim 60 tentoonstellingen die hier per jaar plaatsvinden.

En zij treden ook als gastvrouw en gastheer bij de openingen.

U bent dus nu eigenlijk in functie…

Alsof dat alles nog niet genoeg is, bent u daarnaast sinds 2015 lid van het dagelijks bestuur en sinds 2019 secretaris.

En ik ga nog even door…

Als lid van de redactiecommissie van het ledenmagazine van Pulchri dat elk kwartaal verschijnt, interviewt u kunstenaars en schrijft u bijdragen met informatie over algemene zaken die binnen Pulchri spelen.

Ik memoreerde Mesdag.

Hij speelde een belangrijke rol in de aankoop van het huidige onderkomen van Pulchri, een pand met lange geschiedenis én tegenwoordig een Rijksmonument.

De stichting Monument Pulchri Studio te Den Haag, waar u secretaris bent, is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw.

Tot slot bent u sinds twee jaar lid van de Sociëteitscommissie én een van de drijvende krachten achter het verschijnen van het jubileumboek ter gelegenheid van het 175-jarig jubileum van Pulchri.

Niet alleen nam u daarvoor de coördinatie op uw schouders, u leverde ook inhoudelijke bijdragen in de vorm van interviews en artikelen.

 

Tot zover, in een notendop, uw activiteiten voor Pulchri, meneer Toorop.

Want daarnaast bent u nog op andere manieren maatschappelijk actief, bijvoorbeeld bij Sociëteit De Witte, Vereeniging De Sphinx en als hoofdredacteur van wijkblad ’t Lopend Vuurtje – wat een mooie naam.

En bij verkiezingen komt u sinds enige jaren in actie als voorzitter van een stembureau.

 

Al deze activiteiten bij elkaar, waarvan sommige gedurende vele jaren achtereen, zijn niet onopgemerkt gebleven.

Het doet mij dan ook een groot plezier u te mogen mededelen dat Zijne Majesteit de Koning heeft besloten u koninklijk te onderscheiden.

Van harte gefeliciteerd.