Opening Prinsjesontbijt 2021 door burgemeester Jan van Zanen 18 september

 

Goedemorgen beste mensen,

 

Wat fijn dat we elkaar hier aan tafel bij de Hofvijver kunnen ontmoeten. En dat zo vlak voor de verbouwing van het Binnenhof. Welkom aan de vertegenwoordigers van Eerste- en Tweede Kamer, de leden van het college en de raad. Bovenal welkom aan de mensen uit de verschillende stadsdelen en de speciale gasten uit de praktijk van de zorg.

Mooi dat de Europese Commissie dit jaar partner van het Prinsjesfestival wil zijn. Zo is er dit jaar weer een prima festival tot stand gekomen. En zoals ieder jaar heeft het festival een thema. Dit jaar is dat ‘Samen bouwen aan vertrouwen’. Een uiterst actueel thema. Want als we het hebben over het vertrouwen van onze inwoners in de overheid, dan valt er wel wat te verbeteren.

De Europese Unie staat nog altijd ver van ons af, ook al is de invloed op ons dagelijks leven groter dan we vaak denken. Die afstand maakt het lastig om te vertrouwen wat uit Brussel komt. En dat vertrouwen is wel broodnodig, want er zijn grote klussen te klaren. Denk aan het klimaat, de politieke spanningen in de wereld en de mensen op drift.

Ook onze nationale overheid kan wel wat vertrouwen gebruiken. Nou ja, eerst maar eens een nieuw kabinet.. En dan natuurlijk wij zelf: de gemeente. De overheid het dichtst bij de burger, het loket waarmee hij het meest te maken heeft. Ook Den Haag heeft een roerige tijd achter de rug en zit nog altijd met de nasleep van affaires die het vertrouwen van de Hagenaars en Hagenezen belast.

Aan al die overheden de opdracht om te laten zien dat ze het vertrouwen van de burger waard zijn. Het is goed om daarbij te bedenken dat de overheid vertrouwen krijgt als het ook vertrouwen schenkt. Als we laten zien dat we de inzet van professionals in de zorg, van bewoners voor de buurt en vrijwilligers voor de stad waarderen. Dat we beseffen dat je best wat kunt overlaten aan de mensen zelf.

Dit ontbijt is een blijk van die waardering en dat besef. Daarom gefeliciteerd met alles wat jullie voor elkaar en de stad gedaan hebben en nog gaan doen. Ik heb er alle vertrouwen in.