Openingswoord door Jan van Zanen bij de studentendebatdag in het Stadhuis, 6 maart 2023

 

Dag allemaal,

Goed dat jullie klaarstaan voor de studentendebatdag. Een evenement waar aankomend bestuurskundigen en overheidsmanagers met elkaar van gedachten wisselen. Want als het goed is gaat debat in de eerste plaats over de uitwisseling van ideeën en niet over scoren of verliezen. We zijn immers allemaal de publieke zaak toegedaan. Ja toch? Anders was je wel iets anders gaan studeren.

Aan mensen die zich voor het gemeenschappelijk belang willen inzetten, die daar frisse ideeën voor ontwikkelen, is grote behoefte. Want de overheid staat er niet goed op. Er is kritiek op het vooruitschuiven van grote vraagstukken, kritiek op de bestuursstijl van achtereenvolgende kabinetten, kritiek op de uitvoering. Er is wantrouwen van de overheid naar burgers en andersom. Veel daarvan speelt niet alleen landelijk, maar ook lokaal.

De erkenning van de problemen is een eerste stap. Een analyse de tweede stap en de derde stap is het formuleren en uitproberen van verbeteringen. Daar gaan jullie aan bijdragen. In je studie en daarna bij de overheid of overheid gerelateerde organisaties.

Werken voor de overheid gold vroeger misschien als saai. Nu is het een van de uitdagendste werkvelden die je kunt verzinnen. Ik wens jullie een inspirerende debat dag, een boeiende studie en een spannende loopbaan.